Twente
Hengelo

Kennispunt Twente: 'Grootste groeispurt Hengelo in twintig jaar tijd'

Hengelo is vorig jaar met ruim 500 inwoners gegroeid, de grootste groei in 20 jaar tijd. De gemeente telt nu 81.544 inwoners. Dat heeft Kennispunt Twente, dat dit soort onderzoek voor de Twentse gemeenten uitvoert, becijferd. Dat Enschede vorig jaar de 160.000 inwoners aantikte, moesten ze bij het Kennispunt Twente (KPT) echter horen in de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Jos Quist, dataspecialist van Kennispunt Twente, legt het uit.

Enschede

"De gemeente Hengelo geeft ons al jaren de opdracht om dit uit te rekenen. Enschede komt dit jaar waarschijnlijk pas later met het verzoek en wij gaan pas aan de slag als zo'n verzoek er daadwerkelijk ligt. Enschede houdt het echter zelf ook keurig bij en daarom wist burgemeester Theo Bovens in z'n nieuwjaarstoespraak al te melden dat ergens afgelopen najaar Enschede 160.000 inwoners telde. Dat was voor mij ook nieuw, terwijl ik zelf in Enschede woon."

icon_main_quote_red_glyph

"Veel van deze mensen komen uit de omliggende plaatsen in Twente, met name Enschede en Borne."

Jos Quist, Kennispunt Twente

Veel verhuizers náár Hengelo

Quist en z'n collega's van het 'Twentse Centraal Bureau voor Statistiek' berekenen de bevolkingsgroei per gemeente op basis van migratiesaldo (hoeveel mensen komen er binnen en hoeveel mensen vertrekken er) en geboorte- en sterftecijfers. Het migratiesaldo was vorig jaar +600. Quist: "Veel van deze mensen komen uit de omliggende plaatsen in Twente, met name Enschede en Borne. Omgekeerd geldt hetzelfde: de vertrekkers gaan in Twente vooral naar die plaatsen. Verder kwamen er mensen vanuit het buitenland naar Hengelo. De top 4 is: Duitsland, Polen, Turkije en Roemenië."

icon_main_info_white_glyph

Kennispunt Twente

Kennispunt Twente is gevestigd in het Twentehuis in het centrum van Enschede, waar ook GGD Twente en de Veiligheidsregio Twente hun domicilie hebben. Er werken 23 mensen in opdracht van de Twentse gemeenten en andere organisatie, tenminste wanneer de vergaarde kennis die gemeenten ten goede komt; de gemeenten betalen er immers zelf voor. Denk dan aan het ROC van Twente, de wooncorporaties en Havenbedrijf Twente.

'Groningers'

Opvallend is het aantal mensen dat vanuit Groningen naar Hengelo verhuisde: 80. Quist geeft aan dat het hier vrijwel uitsluitend gaat om mensen uit de gemeente Westerwolde, waarin het dorp Ter Apel ligt. Het gaat dus om mensen die hun asielaanvraag daar hebben gedaan en dan ook daar in de zogeheten Basisregistratie Personen komen.

icon_main_info_white_glyph

Cijfers op een rijtje

Per 1 januari 2022 telt de gemeente Hengelo 81.544 inwoners. Dit is een toename van 503 inwoners vergeleken met het jaar daarvoor. Op 1 januari 2019 (80.683) en 1 januari 2020 (81.155) was er ook een toename van het inwoneraantal. Op 1 januari 2021 was er juist een afname met 114. Hengelo had in 2021 een positief migratiesaldo. Er hebben zich in 2021 in Hengelo 4.100 nieuwe inwoners gevestigd. Er zijn 3.499 Hengeloërs vertrokken in 2021. In 2021 werden in Hengelo 697 kinderen geboren, iets meer jongetjes dan meisjes. Dit zijn er 3 meer dan in 2020. Daarnaast overleden er vorig jaar 843 Hengeloërs. Dat zijn er 25 minder dan in 2020. Hengelo had dus in 2021 een natuurlijke afname van 146 inwoners. Dit zijn de voorlopige cijfers over het hele jaar 2021. Eind februari 2022 heeft Kennispunt Twente de definitieve cijfers over het jaar 2021 gereed. Die kunnen nog iets afwijken.

Non-binaire Hengeloërs

Ook opvallend is het feit dat er geen non-binaire personen zijn geteld. Quist heeft daarvoor een eenvoudige verklaring: "Slechts een enkeling heeft vorig jaar bij de aangifte geen 'm' of 'v' aangekruist, maar een 'x'. Omdat dit zo'n laag aantal is, worden ze niet afzonderlijk genoemd. Dat hebben wij niet bedacht, maar het CBS. Als we dat wel zouden doen, zouden die getallen herleidbaar kunnen zijn tot personen. Daarom worden die mensen bij de vrouwen meegeteld. Zo komt Hengelo anno 1 januari 2022 op in totaal 41.097 mannelijke inwoners en 40.447 vrouwelijke."


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.