Enschede

Geen miljoenen subsidie voor een aardgasvrij Twekkelerveld

Enschede loopt ruim 4 miljoen euro mis nu het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten geen subsidie toe te kennen aan het pilotproject proeftuin Twekkelerveld aardgasvrij.

371722 gas service natural burning stove 38482
Het ministerie kent Twekkelerveld geen subsidie toe in het kader van de proeftuinen aardgasvrije wijken. De gemeente heeft voor de zomer samen met een groot aantal partners een subsidieverzoek van ruim 4 miljoen euro ingediend. Met deze subsidie zou de wijk Twekkelerveld sneller aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

Binnenlandse Zaken heeft de afwijzing nog niet onderbouwd, behalve dat het beschikbare subsidiebudget van 85 miljoen voor maximaal 20 wijken zwaar is overtekend. 75 gemeenten hebben een aanvraag ingediend en Hengelo is de enige gemeente in Overijssel die haar aanvraag gehonoreerd zag worden.

Teleurstelling
In een eerste reactie zegt wethouder Jeroen Diepemaat namens de samenwerkende partners het ontzettend jammer te vinden dat Twekkelerveld deze kans niet krijgt. âGelukkig kan het voorwerk voor de subsidie worden gebruikt in de toekomstige plannen om Twekkelerveld aardgasvrij te maken. De subsidie van ruim 4 miljoen had mooi de aanjager kunnen zijn voor de duurzame opdracht die we in onze stad hebben. En voor de plannen die we in Twekkelerveld willen realiseren.â

Twekkelerveld gaat er de komende jaren anders uitzien. De corporaties De Woonplaats, Domijn en de gemeente gaan samen met andere partners en met bewoners plannen maken over hoe de wijk er in de toekomst uit moet gaan zien. Daarbij willen de betrokken partijen een betere verbinding tussen de huidige wijk en het Kennispark en de UT. Ook wordt nagedacht over toekomstbestendig wonen, een huiskamer van de wijk en eventuele sloop en herbouw van woningen.

4,25 miljoen

Hengelo kreeg de subsidie van 4,25 miljoen euro toegewezen voor het aardgasvrij maken van de wijk De Nijverheid. Corporatie Welbions wil de komende jaren groot onderhoud plegen aan de woningen aldaar. Riolering en wegen worden gerenoveerd, de openbare verlichting wordt vervangen en de groenvoorziening wordt onder handen genomen. âEen goed moment dus om de wensen rond aardgasvrij door te voeren. Ook particuliere woningen in de wijk profiteren daarvanâ, aldus Harry Rupert, bestuurder van Welbions.

Eind vorige week kwam het nieuws uit Den Haag dat De Nijverheid was geselecteerd als aardgasvrije wijk, één van de 25 locaties landelijk en de enige locatie die hiervoor in aanmerking komt in Overijssel. âDat is vanuit Enschede een felicitatie waard naar Hengeloâ, zegt Diepemaat. âWij gaan het voorwerk dat we hiervoor al hebben gedaan benutten om de plannen wel te realiseren.â

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: tOrange

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.