Verkeer
Stuur appje
Zoek

1Twente Tweta's

Elke Twentse gemeente hef ne rode elektrische bakfiets dee 't Rode Stalen Ros" wördt e-neumd. De Tweta's goat op de fietse as ambassadeurs de gemeente roond um op stöadige wieze de Twentse taal en cultuur oaver te doon. 'n Bak is vult met spil oaver de Twentse spraoke en cultuur.

De bakfiets kan duur biejvuurbeeld oonderwiesinstellingen, bedrievn, verenigingn en verzoargingshuuz in de gemeente wörden reserveerd.

Iej könt de fietse broeken biej bugerschapslessen, open dage, de streektaalmoand of biej activiteiten tiedens dagbesteding etc.

Vuur reserveringen mail iej noar [email protected].

1Twente Tweta's tijdens de Carnavalsoptocht
Beeld: Frank Bemthuis / 1Twente

Tiedens 'n groten Twentsen Carnavalsoptocht verzoargden de umroopn 1Twente en TwenteFm 'n live-radiooetzeanding van Oldnzel oet. Beare umroopn löaten zik zeen in 'n optocht met feestlike elektrische bakfietsen um doarmet oonze Twentse sproake te promoten. Op de fietsen oonze tweta's, de Twentse streektaalambassadeurs. Dee leu maakt zik drok um in eer dorp of ere stad 't Twents oonder 'n andacht te brengen en um de Twentse sproake oaver te doon.

1 T TWVI carnaval2024 flyer front v2 1
Beeld: 1Twente

De Tweta's bezoargt oe de Twentse sproak' tiedens 'n Groten Twentsen Carnavalsoptocht in Oldnzel. Zundag 11 febrewarie vanof 12.30 uur, ku'j de Tweta's zeen veuren in' optocht as bezoargers op eren rode bakfiets. Zoarg da'j d'r biej bint!

Twentse bakfietsen kloar um vieftig Tweta's te verveuren

't Twentse Tweta-project hef nen mooin anlöp. Leevst vieftig Tukkers oet 'n gaanze strek hebt zik an e-meld as taal- en kultuurambassadeur vuur Twente. De ambassadeurs hebt ne niejmoodse elektrische bakfiets vuur haande den deenst döt as mobiel sproak- en kultuurinstituut.Viefteen mobiele sproakcentraDe vieftig kats nieje ambassadeurs hebt eren eerste biejeenkömst had. Eerdaags komt zee wier biej mekaa um 't weark te verdeeln.

  • Gert Harm ten Bolscher
    Beeld: Maarten Bomans
  • Tweta-bakfiets
    Beeld: Adrie Hemmink

Oonderwiel hef fietsenbedrief Landewé al de viefteen fietsen kloarmaakt. D'r stoat d'r dree biej de redactie in Eanske. De fietsen bint vuurzeen van stickers en wördt in e-richt as mobiel sproakcentrum. Zee kriegt ok almoal 'n tracker um gapn te veurkommen.
Wonneer de bakfietsen biej de veerteen Twentse gemeentn en oaver 'n poal op de ster bint wördt eerdaags kunnig maakt.

1Twente zoch noar ambassadeurs vuur de Twentse sproak en cultuur. Tweta’s zoo neumt wiej dee leu. Wiej zeukt d’r ene in elke Twentse gemeente! En ok ene in de Pruus.

Wiej vindt ‘t onmeunig belangriek dat de Twentse sproake vuur almoal is. Der is oons alns an geleagen um oonze schiere modersproak en oonze Twentse cultuur oonder ’n andach te brengen. Dit doo’w te hoop met de Tweta’s en zoargt met dizze leu der vuur ’n vebaand duur heel Twente hen an te goan.

Ne Tweta gef meer recht en eare an de Twentse sproak en cultuur. Dit doo’w duur joarlijks te zoargen vuur meer activiteiten dee van doon hebt met de Twentse taal en cultuur. Zoas mekaaonline bod doon en vuur wierighead in’ noaberschop te zoargen. Doarnöast geet ne Tweta in ziene umgeaving met nen koppel vriejwilligers gangs.

Um dit good te doon krig elke Tweta media oonderricht um zölf schiere online items te leren maken en dizze ok good oet de deuke kan doon. Elke Tweta kan gebroek maken van ‘t ‘Rode Stalen Ros’. Dit is ne elektriese bakfiets den wördt in e-richt as ’n taal en cultuurinstituut woar a’j ’n boer met op könt. Oaveral woar a’j komt ku’j gebroek maken van alle middelen dee’j van oons kriegt.

Heb iej dit leazen en wo’j d’r woarm van um ‘t hert dan bin iej de ambassadeur dee wiej zeukt! Mag wean da’j d’r ene keant woar dit ne oetdaging vuur is, stuur dan dizzen link duur! A’j ne aandere biejdreage wilt leavern kan dat ok! Iej kunt oe anmelden tot 30 augustus 2023.

Niet zo goed in Twents? Lees dan de Nederlandse versie van deze pagina.