Verkeer
Stuur appje
Zoek
20231206 busvervoer Enschede

Veel vraag naar chauffeurs | Laura Boers UWV

Net als in januari stegen de WW-uitkeringen in februari in Twente. Ook de transport & logistiek laat in beide maanden een toename van de WW zien. De sector heeft te maken met economische tegenwind. Toch zijn er veel baankansen, onder andere voor vrachtwagenchauffeurs.

20231206 busvervoer Enschede
Beeld: Arriva Nederland / Beeldbewerking: Anouk ter Heegde