Enschede

Stationsgebied Enschede krijgt flinke metamorfose

Een woontoren van tachtig meter als een nieuwe blikvanger, een nieuwe entree van het station, nieuwe woningen dicht bij het centrum: de omgeving van het stationsgebied gaat de komende twintig jaar op ongekende wijze op de schop.

433334 download 279
Trots en tevreden laat Jeroen Diepemaat het document Centrum Kwadraat - Nog meer Enschede, nog meer vernieuwing zien. Maar bijna meteen komt hij met een voorbehoud. âDit is geen doortimmerd businessplanâ, zegt de Enschedese wethouder over de ideeën voor Centrum Kwadraat, het stadsvernieuwingsplan dat na het al lopende megaproject De Kop (Boulevard 1945 en omgeving) tot een tweede stedelijke metamorfose van Enschede moet leiden.

Nieuwe entree

Een greep uit de plannen voor Centrum Kwadraat: een gerenoveerd Stationsplein dat een herkenbare en aantrekkelijke verbinding met het stadscentrum vormt. Een nieuwe entree van het station aan de noordzijde. Een autoluwe Molenstraat. Achthonderd woningen die zijn of worden gerealiseerd. De opknapbeurt van de Raiffeisenstraat. Nieuwe woonvormen met een woontoren van vele tientallen meters als iconische blikvanger op de plek waar nu nog de brandweerkazerne staat.

Het project staat of valt met geld. Veel geld dat het armlastige Enschede niet heeft. âDit is vooral een droom waarvan ik hoop dat-ie over vele jaren is gerealiseerd. Dat kan al met al zo twintig jaar in beslag nemenâ, zegt Diepemaat over de totale beoogde gebiedsontwikkeling. Die moet vorm en inhoud krijgen via publiek-private samenwerkingen en afzonderlijk uit te werken deelplannen.

Het is dus de vraag wanneer de gedaanteverwisseling van de in Centrum Kwadraat omgedoopte spoorzone gestalte krijgt. âVoor een deel zijn we vooral aan de randen van het gebied al bezigâ, zegt Diepemaat. âZie de woningbouw die al is voltooid of in gang gezet. Het is nu zaak mensen te verleiden om mee te gaan doen: particulieren, projectontwikkelaars, beleggers. Dat is het verschil met vroeger: toen ontwikkelde je dat doortimmerde businessplan en begon je gewoon.â

Talent
Centrum Kwadraat is de verbindende schakel tussen andere sociaal-economische hotspots, zoals het innovatieve bedrijventerrein Technology Base, Kennispark Twente en de Kop. Het project dient hetzelfde doel. âDat is het aantrekken en vasthouden van talent door het vernieuwen en aantrekkelijker maken van de stationsomgevingâ, verwoordt Diepemaat de missie van het college.

Die omgeving van het station behoeft een facelift. âVooral in de publieke ruimten, waar we als gemeente de verantwoordelijkheid voor dragen, ligt wel een opgaveâ, zegt Diepemaat. Zo is onder het plein bij het busstation een nieuwe parkeergarage voorzien en zijn ook beide gedeelten van het Stationsplein zelf aan een fris gezicht toe. Daarnaast komt er een nieuwe entree van het station, met een voetgangerstunnel aan de noordkant.

Wladiwostok
Diepemaat: âNeem het Stationsplein als je de trap afkomt richting busstation. Dan heb je toch een beetje het idee dat je in Wladiwostok loopt. Dat kan veel uitdagender en mooier. Dat geldt ook voor het plein richting stad. Dat kan, nee moet, nog veel duidelijker en aantrekkelijker de verbinding gaan worden met het centrum. Het kan niet zo zijn dat een onbekende het station uitloopt en moet vragen waar de binnenstad eigenlijk is. Datzelfde idee hebben we met de nieuwe ingang die we aan de noordkant willen. Voor mensen die vanaf de Deurningerstraat komen, zeg maar vanuit de richting Technology Base, moet het duidelijk zijn dat je het station nadert.â

Hoewel het Centrum Kwadraat het aangezicht van de stad onmiskenbaar gaat veranderen, houdt het stadsbestuur aandacht voor het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en elementen in het gebied, bezweert de wethouder. âWe streven naar betere bereikbaarheid, meer duurzaamheid en meer leefbaarheidâ, zegt hij. Moderne architectuur en oude panden moeten elkaar aanvullen. âDaarover onderhouden we nauw contact met Het Overstichtâ, zegt de wethouder over de Overijsselse instelling die door een onafhankelijke bril naar de leefomgeving kijkt. âNeem de plek van de brandweerkazerne. Daar laten we de blustoren staan. Die gaan we mooi inpassen in dit plan.â

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, artist impression: Gemeente Enschede