Hengelo

Kosten voor jeugdhulpverlening in Hengelo sterk gestegen

De kosten voor jeugdhulpverlening in Hengelo zijn sinds 2015 bijna verdubbeld, dit blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Hengelo.

272865 euros1
De kosten voor jeugdhulpverlening in Hengelo zijn sinds 2015 bijna verdubbeld.

'Minder jeugdigen vragen om meer jeugdhulp'

In de periode 2015 tot 2019 zijn de kosten toegenomen van 19 miljoen naar 28 miljoen euro, zo'n 41 procent. “Deze kostenstijging lijkt zich sinds 2017 te stabiliseren, maar er zijn signalen dat de kosten vanaf 2020 weer stijgen”, aldus de Rekenkamer. Volgende week verschijnt de jaarrekening van de gemeente en jaarverslag 2020 en wordt daarover wellicht meer duidelijk.

De rekenkamercommissies van 9 Twentse gemeentes deden gezamenlijk onderzoek naar de organisatie van Jeugdzorg in Twente in de periode 2015 - 2019. Belangrijkste conclusie is dat de kosten en het gebruik van Jeugdhulp sterk is toegenomen, terwijl er minder jeugdigen zijn in Twente.

Dat laatste geldt ook voor Hengelo. In de onderzochte periode steeg het aantal jeugdzorgtrajecten met 8 procent, terwijl het aantal jeugdigen afnam met 7 procent. "Minder jeugdigen vragen om meer jeugdhulp en dit zorgt voor onevenredig fors stijgende kosten", zegt de Rekenkamer. De kostenstijging in Hengelo is met 41% overigens lager dan het gemiddelde van de Twentse gemeenten bij elkaar. Dat was in de periode 2015-2019 zo'n 60 procent.

icon_main_quote_red_glyph

"Minder jeugdigen vragen om meer jeugdhulp en dit zorgt voor onevenredig fors stijgende kosten."

Rekenkamercommissie Hengelo

Oorzaken stijging

Verklaringen voor stijging van de kosten is dat afwijkingen of tekortkomingen minder worden geaccepteerd. "Als een kind even iets niet kan, dan moet er meteen hulp bij," concluderen de onderzoekers. "Vermoed wordt dat deze tolerantie in Twente lager is dan in andere delen van het land. Het gevolg is dat vaker oplossingen worden gezocht in specialistische jeugdhulp. Dit is een verklaring die door de meeste gemeenten genoemd is." Ook de lange wachtlijsten van de jeugd-GGZ zorgen ervoor dat er vaker gekozen wordt voor alternatieve behandelingen die duurder zijn.

Traject jeugdhulp in Hengelo het duurst

De gemiddelde prijs voor een traject jeugdhulp bedraagt in Hengelo zo'n 14.000 euro. Hiermee zit Hengelo met Almelo en Borne aan de kop van de onderzochte gemeenten en boven het gemiddelde in de negen gemeenten met 12.000 euro.

De gemeente Hengelo probeert al jaren grip te krijgen op de stijgende kosten van de jeugdzorg. De gemeente investeert daarom in data-analyse en datagericht werken. Op die manier moet beter te voorspellen zijn wat te verwachten uitgaven zijn voor Jeugdzorg en type behandelingen. De rekenkamer adviseert de gemeente Hengelo om dat te komende jaren te blijven doen. Ook zou het aantal zorgaanbieders verder ingeperkt kunnen worden.

Uitgave jeugdzorg twente grafiek 2015 2019 2
© Eindrapport B&A onderzoek Jeugdhulp Twente

Samenwerking

Aanleiding voor een breed rekenkameronderzoek is dat er bij Twentse gemeenteraden weinig inzicht bestaat in de oorzaken van de toenemende uitgaven op het gebied van de jeugdzorg en dat het merendeel van de raadsleden onvoldoende bekend is met de organisatie/inrichting van de jeugdzorg binnen Twente. Mede als gevolg daarvan wordt weinig grip ervaren.

In Twente wordt door de gemeenten samengewerkt in het sociaal domein onder de noemer “Samen 14”. Deze samenwerking is in 2014 voor de jeugdhulp gestart met het opstellen van de hoofdlijnen van het beleid en de inkoop van jeugdhulp.

Investeren in preventie

De rekenkamers adviseren de Twentse gemeenten om meer van elkaar te leren en onderling uit te wisselen. "Er wordt veel samengewerkt, maar gemeenten bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling en maken op onderdelen andere keuzes met wisselende resultaten," is één van de conclusies. Als het gaat om preventie, dan loopt Hengelo samen met Enschede voorop. De Twentse rekenkamers concluderen dat in slechts twee gemeenten (Enschede en Hengelo) een uitgewerkte preventiestrategie rondom kansrijk, gezond en veilig opgroeien is.

Preventie wordt gezien als één van de instrumenten om meer grip te krijgen op de jeugdhulp, daarom bevelen de rekenkamers aan dat alle Twentse gemeenten een expliciete preventiestrategie voor jeugd opstellen en hiervoor voldoende middelen ter beschikking stellen.

Uitgave jeugdzorg twente grafiek 2015 2019 1 1
© Eindrapport B&A onderzoek Jeugdhulp Twente

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.