Enschede

Enschedese kinderarts Ad Bosschaart wijdde carrière aan bestrijding kindermishandeling en is nu Officier in de Orde van Oranje Nassau

Kinderarts Ad Bosschaart is donderdagmiddag koninklijk onderscheiden. Onder andere vanwege zijn pionierswerk op het gebied van signalering en bestrijding van kindermishandeling is hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

455774 bosschaart
Jantien Bussink | Tubantia

Het uitreiken van de onderscheiding ging wat anders dan anders. Vrienden en familie konden vanwege de coronacrisis niet lijfelijk aanwezig zijn, maar belden in. En ook burgemeester Onno van Veldhuizen sprak de gedecoreerde van afstand toe. Ad Bosschaart kreeg de onderscheiding opgespeld door zijn vrouw.

Maar ook âop afstandâ had de burgemeester mooie woorden voor Bosschaart, die na carrière van 38 jaar als kinderarts, bij verschillende medische instellingen, sinds vorig jaar is gepensioneerd. Zo was hij voorloper in Nederland op het vlak van de signalering en bestrijding van kindermishandeling. Zodoende heeft hij voor veel kinderen een bepalende invloed op hun levens gehad.

Bosschaart zocht de samenwerking met jeugdzorg, politie en justitie om tot een meer sluitende en succesvolle aanpak van kindermishandeling te komen en deze te stoppen en te voorkomen. Hij was ook de eerste forensisch kinderarts in Nederland. Veel professionals uit allerlei organisaties van politie en justitie tot collega-medici en jeugdzorgmedewerkers zijn door hem opgeleid om kindermishandeling beter te leren herkennen.

Vanaf het begin is Ad Bosschaart nauw betrokken geweest bij de opzet en implementatie van het beleid rondom de aanpak van kindermishandeling. Daarnaast was hij ook aanjager en pionier in de opzet en uitvoering van de landelijke training âWerkgroep Onderwijs Kindermishandeling voor Kinderartsen (WOKK). Internationaal heeft hij faam verworven als graag geziene spreker op het jaarlijkse San Diego International Conference on Child en Family Maltreatment, dat dit jaar voor de 35ste keer is gehouden.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. foto: Pieter Bosschaart