Enschede

AUDIO | Over tien jaar de helft energie in Twente duurzaam opgewekt

Het klimaatakkoord van Parijs, de energiemaatregelen van het kabinet en de Regionale Energiestrategie van de provincie betekenen ook voor de veertien Twentse gemeenten werk aan de winkel. In de Twentse aanpak, die vandaag werd gepresenteerd, wordt over tien jaar de helft van de energiebehoefte in de regio duurzaam opgewekt.

457314 947545
Ernst Bergboer | 1Twente

Die Twentse aanpak leunt op drie pijlers: het benutten van restwarmte uit de industrie en biogas, zonne-energie en windenergie. Vooral als het om dat laatste gaat, verkeert Twente in een uitzonderlijke positie. Het is de enige van de dertig regioâs in Nederland waar nog geen enkele windturbine staat. Louis Koopman, voorzitter van de stuurgroep regionale energietransitie lichtte het plan toe in 1Twente Vandaag.

70 windmolens
De stuurgroep schrijft in haar plan dat zoân 65 procent van de Twentse huishoudens van met restwarmte uit de industrie en biogas van energie kan worden voorzien. Die industrie bevindt zich vooral in de steden, biogas is een landelijke aangelegenheid. Daarnaast moet er dan nog 1,5 terrawattuur aan energie worden opgewekt uit zon en wind, wil het doel worden gehaald om in de helft van de behoefte te voorzien met hernieuwbare energiebronnen.

Samenwerking noodzakelijk
Concreet betekent dit dat Twente zoân 600 hectare aan zonnepanelen en 70 windmolens nodig heeft. Die zonnecellen komen op daken en op het land, in de vorm van zonneparken. Voor de windmolens is nog een heel traject nodig, waarin gemeenten, grondeigenaren en inwoners knopen moeten doorhakken over de meest geschikte locaties.
Met name voor die plaatsing van zonneparken en windmolens is samenwerking noodzakelijk. Vooral de steden zijn daarin deels afhankelijk van plattelandsgemeenten, waar veel meer ruimte beschikbaar is.

Enschede nog geen akkoord
Twaalf van de veertien Twentse gemeenten hebben inmiddels een akkoord gegeven en werken aan een deelplan waarin zij in grote lijnen aangeven welk aandeel zij denken te kunnen leveren aan energie uit zon, wind en andere bronnen. Twenterand is nog niet zover. Enschede is een eind op dreef, volgens verantwoordelijk wethouder Niels van de Berg, maar heeft nog even respijt gevraagd om de Energievisie van de stad te kunnen bespreken met de raad.

Planning
Het plan zoals het er nu ligt is een concept. âHet sorteert voor op waar we naartoe gaanâ, stelt Koopman. âZo zou het kunnen.â Vertegenwoordigers uit alle veertien Twentse gemeenten hebben eraan meegeschreven en de inhoud is met de verschillende B&Wâs besproken. Naar verwachting zal de Enschedese gemeenteraad volgende maand beslissen. Dat was anders, als corona geen roet in het eten had gegooid, vorige maandag gebeurd.

Het concept had oorspronkelijk op 1 juni bij de nationale raad moeten liggen. Dat is in verband met corona uitgesteld tot 1 oktober. Daarna wordt berekend of de verzamelde plannen uit alle regioâs voldoende zijn om de nationale opgave te halen. Op 1 juli volgend jaar moet het Nederlandse plan dan bij Europa liggen.

Kijk en luister hieronder naar het hele gesprek met Louis Koopman in 1Twente Vandaag. Dat item begint bij minuut 50:52.

Beeld: Reinier van Willigen, © TC Tubantia