Enschede

Te veel aanmeldingen Zone.college Enschede, 70 kinderen uitgeloot

Het Zone.college is in Enschede zo populair dat er voor komend jaar meer aanmeldingen dan plekken zijn. De middelbare school voor groenonderwijs heeft zeventig kinderen af moeten wijzen.

457324 zonecollege
Mandy de Jong | Tubantia

In het schoolgebouw aan de Hengelosestraat is plek voor 210 eerstejaarsleerlingen en voor komend schooljaar hebben zich 280 kinderen aangemeld. Een stijging van 60 procent ten opzichte van vorig jaar. Het is voor het eerst dat het Zone.college met een lotingsysteem moet werken.

Het is de spagaat van een schooldirecteur. Enerzijds is het fantastisch dat zoveel kinderen zich aanmelden, anderzijds wil je deze enthousiaste kinderen en hun ouders niet afwijzen, zegt locatiedirecteur Mark Nijenmanting. âDit is de minst leuke opdracht die ik samen met de teamleiders heb moeten uitvoeren. Je gunt al die kinderen een plek op de school van hun keuze.â

Vol is echt vol

Het maximumaantal leerlingen hangt samen met de capaciteit van het gebouw en de kwaliteit van het onderwijs, zegt Nijenmanting. âOp dit moment kunnen wij daarom maximaal 210 kinderen plaatsen. Het gaat bij ons niet alleen over leslokalen, maar ook over een praktijkcentrum, voedingsmiddelen, een kas en dieren. Met twee of drie lokalen erbij hebben we dus niet ineens meer capaciteit.â

Groene trend
Drie jaar geleden werd het lotingssysteem voor het Zone.college achter de schermen al vormgegeven door specialisten en juristen. Gewoon voor het geval dat. Mark Nijenmanting had niet gedacht dat hij de loting nu al zou moeten toepassen. De grote vraag is natuurlijk: hoe kan dat het aantal aanmeldingen nou ineens zo extreem is gestegen?

De locatiedirecteur moet gissen naar het antwoord. âWe zien deze toename niet alleen bij onze locatie in Enschede, maar eigenlijk bij alle zes locaties in Oost-Nederland.â In Enschede is dit ook de enige vmbo-school met een âgroen profielâ. Dan zou de conclusie kunnen zijn: groenonderwijs is in trek. âEn duurzaamheid is een actueel maatschappelijk thema, wellicht dat dat ook meespeelt.â

Kinderen steunen
Voor Mark Nijenmanting en zijn collegaâs roept deze situatie ook de vraag op wat dit voor de toekomst van het Zone.college betekent. Maar de focus ligt nu eerst op het afronden van deze procedure. En daar hebben ze in deze coronacrisis hun handen aan vol.

âWe hebben echt geprobeerd te zorgen voor de kinderen die we hebben moeten uitloten. Ouders zijn telefonisch benaderd. We hebben ook gevraagd voor welke school hun kind nu de voorkeur heeft en wat wij nog kunnen doen om ze te ondersteunen.â

Nieuw plan, nieuwe mogelijkheden
En zodra dit allemaal achter de rug is, wil Nijenmanting duidelijk krijgen hoe ze hier op zijn school in de toekomst mee om moeten gaan. âWat zijn de demografische voorspellingen? Kunnen we aannemelijk maken dat dit een uitschieter was of kunnen we dit komend jaar weer verwachten? En waar heeft dat dan impact op?â

Dit jaar wordt er binnen het Zone.college al gewerkt aan een nieuw onderwijsplan. âWe gaan het anders inrichten met meer flexibel onderwijs. Misschien ontstaan er dan ook mogelijkheden om meer leerlingen te plaatsen.â

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. foto: Zone.college