Enschede

Bijna 200 huurders Enschedese corporaties kunnen huur niet betalen: "We proberen ze te helpen"

Steeds meer huurders in geldnood melden zich bij de drie Enschedese corporaties. Tot dusver geven 130 huurders van sociale woningen en 63 huurders van bedrijfsruimten aan hun huurgeld niet te kunnen betalen. "Niemand is schuld aan de huidige situatie. We proberen ze te helpen."

457387 hand 101003 1280
Steeds meer huurders in geldnood melden zich bij de drie Enschedese corporaties. © Pixabay

Huurders in financiële problemen hoeven niet bang te zijn dat ze op straat komen te staan. Corporaties hebben afgesproken alleen mensen uit huis te zetten als er sprake is van criminele activiteiten, zoals hennepteelt of drugsdealen, en grote overlast. Directeur Peter Winterman van Ons Huis: Huurders komen door de gevolgen van de coronacrisis in betalingsproblemen. Ineens is hun inkomen volledig of voor een deel weg gevallen. Veel zzp'ers hebben even geen klussen. We denken mee hoe we ze kunnen helpen.

In de knel

Zijn corporatie beheert 5000 sociale woningen in Enschede. Daarvan hebben 14 huurders aangegeven de huur nu of binnenkort niet te kunnen voldoen. Bij Domijn en De Woonplaats, die beide ongeveer 15000 woningen in Enschede en omliggende gemeenten in eigendom hebben, gaat het om respectievelijk 77 en 39 huurders van sociale woningen.

Ook huurders van bedrijfsruimten van corporaties zitten financieel in de knel. âBijvoorbeeld fysiotherapeuten of winkels, die nu minder of helemaal geen inkomsten hebben. Bij Ons Huis betreft het tot dusver zes gevallenâ, aldus Winterman.

Oplossingen

Bij Domijn en De Woonplaats hebben respectievelijk veertig en zeventien ondernemers gemeld betalingsproblemen te hebben. We kijken samen met hen naar maatwerkoplossingenâ, aldus woordvoerster Joyce Dakhorst van De Woonplaats. Ze wijst op het belang dat mensen zich in een vroegtijdig stadium melden. âDan kan worden voorkomen dat de financiële problemen zich opstapelen.

Geertje Verschuren namens Domijn: We zetten er in eerste instantie op in om huurders van de juiste regelingen vanuit de overheid gebruik te laten maken. En zo het probleem op te lossen. Is dat niet voldoende, dan gaan we in gesprek om tot een individuele oplossing te komen, die past bij de specifieke situatie van de huurder. Daarbij kun je denken aan een betalingsregeling of het tijdelijk opschorten van huur. We gaan in dit stadium niet over tot het kwijtschelden van huur. Daarvoor is het te vroeg.

Geldnood

De verwachting is dat het aantal huurders in geldnood de komende tijd zal toenemen. Vandaar dat de corporaties regelmatig onderling contact hebben en ook overleg voeren met wethouder Arjan Kampman (Armoedebeleid).

Peter Winterman van Ons Huis roemt de samenwerking met de gemeente en collegaâs van De Woonplaats en Domijn. We stemmen de aanpak zoveel mogelijk op elkaar af. Het is goed dat er geen verschil is, want je hebt in Enschede buurten waar de ene kant van de straat woningen van ons staan, aan de overkant van Domijn en een blokje verderop van De Woonplaats.

Voorkomen dat er gekke dingen gebeuren in onze stad

Behalve huurders proberen de corporaties bouwbedrijven door de coronacrisis te helpen. Net als het gemeentelijke vastgoedbedrijf laten de Enschedese corporaties onderhoudswerkzaamheden eerder uitvoeren om schilders en andere vaklui te steunen.

Die hebben nu vaak veel minder inkomsten. Bij de corporaties werken we vooral met lokale bedrijvenâ, stelt Peter Winterman van Ons Huis vast. âWe moeten lessen trekken uit de vorige economische crisis toen bouwbedrijven failliet gingen en veel mensen op straat kwamen te staan met alle gevolgen van dien. We moeten met zijn allen zien te voorkomen dat er gekke dingen gebeuren in onze stad.â

Woordvoerster Geertje Verschuren van Domijn voegt toe: âWe kijken welk onderhoudswerk dat voor 2021 stond gepland, nu al kan worden gedaan. Al het werk dat volgens de RIVM-richtlijnen nu veilig kan worden uitgevoerd, laten we sowieso zoveel mogelijk doorgaan of halen we naar voren. Schilderwerk buiten, in galerijen en ook dakwerkzaamheden kunnen makkelijker doorgaan. Als de bewoners toestemming geven, gaan we ook versneld ketels vervangen.â

Namens De Woonplaats vult Joyce Dakhorst aan: âNu de eerste weken erop zitten en steeds duidelijker is geworden wat wel en niet kan, pakt onze onderhoudspartij Reparaad sinds deze week ook weer meer reparatieverzoeken op. Uiteraard alleen als de huurder dit zelf ook wil.

Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.