Enschede

Gemeente Enschede weer in opspraak over privacy en bijstand

De gemeente Enschede is opnieuw in opspraak over het opvragen van medische gegevens bij de aanvraag van een uitkering. De gemeente vroeg om een afsprakenkaart van een arts. Dat leidt tot een nieuwe klacht vanwege privacyschending. Wethouder Kampman wil niets van een fout weten.

458612 hacking 2903156 1920
Teun Staal | Tubantia

Voorman René Beunders van Sociaal Hart heeft gisteren een klacht neergelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens omdat de gemeente Enschede de aanvrager van een bijstandsuitkering recent om medische bewijsstukken vroeg. De klacht volgt op een nog lopende procedure over een andere privacyschending rond medische gegevens, die eerder veel opschudding veroorzaakte.

Verbazing
De inwoonster benaderde Beunders, omdat ze zich erover verbaasde dat haar aanvraag voor een bijstandsuitkering nog niet in behandeling kon worden genomen. Reden: er ontbraken âbewijsstukkenâ van een dokter of behandelaar om te kunnen aantonen dat de vrouw (voorlopig) niet kan werken.

De gemeente berichtte haar dat op 23 april. âZe blijven dus maar om medische gegevens vragen, terwijl de wethouder heeft beloofd dat niet meer te zullen doenâ, zegt Beunders, die de klacht namens de vrouw niet alleen heeft gericht aan de de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook de Klachtencommissaris en de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is met een formele klacht op de hoogte gebracht.

Excuus
Beundersâ kritiek schuilt in het feit dat de gemeente eerder dit jaar uitgebreid excuus heeft gemaakt aan een bijstandsmoeder van wie de privacy is geschonden. Deze vrouw, die ook een klacht indiende, ontving de spijtbetuiging voor het herhaaldelijk informeren naar haar medische dossier. De klacht is ondanks het gemeentelijk excuus nog steeds in behandeling bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wethouder Kampman zei half maart dat Enschede niet langer om medische informatie zal vragen. Hij weerspreekt nu met klem dat de gemeente weer de fout in is gegaan. âWe vragen alleen een afsprakenkaart, dat zijn géén medische gegevens.â

Kan of wil de vrouw zoân afsprakenkaart van een dokter of behandelaar niet overleggen, dan heeft dat volgens de wethouder geen consequenties voor de toekenning van de aangevraagde uitkering. âWe vragen de behandelkaart alleen maar om het proces richting werk voor alle partijen gemakkelijker te maken.â

Schriftelijke vragen
De kwestie van de medische gegevens in de bijstand heeft gisteren andermaal tot schriftelijke vragen van Enschede Anders en de PVV in de gemeenteraad geleid. Beide fracties vinden de beantwoording door het college van eerdere vragen âonder de maatâ.

Het raadslid Margriet Visser (Enschede Anders) vindt dat er naar aanleiding van de nieuwe klacht tegen de gemeente een verantwoordingsdebat over de de zaak van de medische gegevens zou moeten komen. Visser: âHet lastige is alleen dat je zoân debat fysiek zou moeten voeren, terwijl we door de coronaregels nu alleen maar digitaal vergaderen.â

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. foto: Pixabay
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.