Hengelo
Politiek

'Gemeente moet bezwaarmakende burger sneller antwoord geven'

Onafhankelijk raadslid Herbert Capelle vindt het vreemd dat de gemeente burgers die bezwaar willen maken tegen een gemeentelijke beslissing langer dan zes weken laat wachten op antwoord. Die zes weken geldt wettelijk als regel, waarvan de gemeente alleen mag afwijken in uitzonderlijke gevallen.

Herbert Capelle onafhankelijk raadslid
1Twente © Onafhankelijk raadslid Herbert Capelle vindt het vreemd dat de gemeente burgers die bezwaar willen maken tegen een gemeentelijke beslissing langer dan zes weken laat wachten op antwoord.

Standaard antwoord

Capelle valt met name over het standaard antwoord dat bezwaarmakers ontvangen, wanneer ze via mail hun bezwaar kenbaar maken: “In artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geregeld dat wij uw bezwaarschrift moeten afhandelen binnen zes weken na het einde van de bezwaartermijn. In dat artikel staat ook dat wij de afhandeltermijn met maximaal zes weken mogen verlengen. Wij hebben besloten om gebruik te maken van die mogelijkheid tot verlenging.”

icon_main_quote_red_glyph

"De bezwaartermijn automatisch oprekken van zes naar twaalf weken kan niet de bedoeling zijn van de wet, noch is dit een voorbeeld van goede publieksservice."

Herbert Capelle

'Overheid zelf is zelden tolerant'

Capelle: "Burgers die een verzoek doen aan de gemeente hebben baat bij de oplossing van hun probleem. Daarbij is tijd voor hen meestal een belangrijke factor. Terwijl de overheid zelf zelden tolerant is bij het verlengen van termijnen die gelden voor de burger, zoekt zij hiermee de grenzen op van wat juridisch mogelijk is. De bezwaartermijn automatisch oprekken van zes naar twaalf weken kan niet de bedoeling zijn van de wet, noch is dit een voorbeeld van goede publieksservice. Het streven moet zijn om binnen zes weken tot een beslissing te komen, waarbij alleen in het uiterste geval de bezwaarperiode wordt verlengd."

icon_main_info_white_glyph

Zes of twaalf weken?

Zes of twaalf weken, wat is de regel? Op rijksoverheid.nl staat het als volgt: 'De overheidsorganisatie moet binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing nemen over uw bezwaar. In uitzonderingsgevallen mag zij langer de tijd nemen. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Is er een adviescommissie? Dan is de termijn 12 weken.'

Capaciteitsproblemen

Volgens Capelle spelen mogelijk 'capaciteitsproblemen een rol, maar waarom dit zou leiden tot een permanente achterstand is onduidelijk'. "Uitstel van behandeling verandert namelijk niets aan het totaal aantal te verwerken bezwaren. Behoudens bijzondere omstandigheden heeft het er hier alle schijn van dat er sprake is van een voor de burger onnodig traag proces. Daarvan is de gemeente zich bewust, immers het recht op verlenging wordt al bij voorbaat ingeroepen", aldus Capelle in zijn begeleidende schrijven.

Betere communicatie

Hij wil van het college weten of bezwaarprocedures in alle gevallen automatisch worden verlengd tot 12 weken en waarom de gemeente niet binnen zes weken kan beslissen? Verder wil hij weten welke stappen het college gaat ondernemen om de bezwaartermijn terug te brengen naar de norm van zes weken en welke stappen het college gaat ondernemen om in de toekomst achterstanden te voorkomen? Tenslotte vraagt hij (zich af) of bezwaarschriften voorkomen kunnen worden door betere communicatie met de belanghebbende?


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.