Hengeloos Peil

Pilot verward gedrag: 'Wij voorkomen dat mensen ontsporen'

Veel gevolgen van de coronacrisis zijn zichtbaar voor iedereen, maar spanningen achter de voordeur zijn er ook. Die blijven vaak verborgen, tot het misgaat en iemand ontspoort. Om verwarde personen op tijd in beeld te krijgen, is een team van experts eind vorig jaar een pilot gestart in de Hengelose Es en Klein Driene. Denise Bosma en Marcel Schepers waren deze week te gast in Hengeloos Peil om te praten over de pilot.

Psychische avonturen

Bosma en Schepers, werkzaam bij welzijnstelling Ixta Noa, zijn zogeheten 'ervaringsdeskundigen'. Zij hebben zelf de nodige 'psychische avonturen' meegemaakt, zoals Schepers het graag formuleert: "Ik heb zelf een psychose gehad, nu zo'n dertien jaar geleden. Dat heeft negatieve, maar ook positieve kanten. Een positieve is dat ik die ervaringen nu kan gebruiken in mijn huidige werk."

Dat zelfs kerngezonde mensen in de war kunnen raken, weet Marcel Schepers uit eigen ervaring. Hij had een goede baan, maar werkte de maanden voordat het mis ging veel te hard: "Op het laatst sliep ik niet eens meer. De een gaat dan door z'n rug, maar ik ging door mijn hoofd en draaide helemaal door." Toen herkende hij het niet bij zichzelf, maar inmiddels herkent hij het wel bij anderen en daar maakt hij in z'n werk dankbaar gebruik van.

icon_main_quote_red_glyph

"De een gaat door z'n rug, de ander gaat door z'n hoofd"

Marcel Schepers

'Mevrouw koopt dagen achtereen steeds hetzelfde'

Marcel Schepers is samen met Chantal Wiggers van Wijkracht het gezicht van pilot in de twee genoemde wijken. "Wij gaan op pad, als we van onze netwerkpartners signalen krijgen dat iemand dreigt te ontsporen. Dat kan de wooncorporatie zijn of de wijkagent. Of we worden gebeld door een buurman die zegt: 'Ik heb mevrouw Janssen al weken niet gezien'. Of door een winkelier met het verhaal dat 'mevrouw De Vries al dagen achtereen steeds dezelfde spullen koopt'. De kunst is het verwarde gedrag tijdig te signaleren. Voor mensen ontsporen dus."

Achter de voordeur

GGD Twente heeft sinds een jaartje het Meldpunt Verward Gedrag. Daar zijn het afgelopen jaar niet ineens veel meer meldingen binnengekomen. Het verbaast Denise Bosma niet: "Omdat veel ellende zich nu achter de voordeur afspeelt. Ik ben bang dat er na deze lockdown heel veel naar buiten komt."

De pilot loopt nog tot eind april. Of hij wordt verlengd of omgezet in iets structureels is uiteraard afhankelijk van de eindevaluatie. Is ie aantoonbaar succesvol? In dat geval wordt met de gemeente Hengelo besproken op welke manier vanuit de reguliere subsidie aan Wijkracht en Ixta Noa dit werk wordt ingebed in het bestaande aanbod.

icon_main_info_white_glyph

Project Streettriage Twente met drie jaar verlengd

Het project Streettriage Twente dat wordt ingezet bij meldingen omtrent personen met verward gedrag, krijgt een verlenging van tenminste drie jaar. Bij het project gaan een ggz-verpleegkundige en een politieagent samen naar de melding en kijken of er sprake is van een lichamelijk, psychiatrisch, justitieel (strafrechtelijk) of psychosociaal probleem. Ook bepalen ze samen welke hulp er op dat moment nodig is, eventueel met ondersteuning van de Ambulance Oost of van de Ambulante Zorg Twente (AZT). De kracht van de Streettriage schuilt hem in de samenwerking tussen de verschillende partijen, te weten ggz-organisaties Dimence en Mediant, politie Oost-Nederland district Twente, Ambulance-Oost, Acute Zorg Euregio en de veertien Twentse gemeenten.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.