Enschede

Extra kosten door corona bij Saxion: hogeschool spreekt reserves aan

De coronamaatregelen hebben forse investeringen gevraagd van Saxion Hogeschool. De onderwijsorganisatie is genoodzaakt om een âsubstantieel deelâ van haar reserves aan te spreken ter compensatie.

459868 828287
Josien Kodde | Tubantia

De tegenvallers leiden niet tot bezuinigingen op onderwijs, onderzoek of personeel. Dat komt omdat er nog veel onzekerheden zijn. Het college van bestuur heeft de financiële stand van zaken, voor zover nu bekend, in kaart laten brengen.

De uiteindelijke omvang van de financiële tegenvallers hangt van veel factoren af, zegt voorzitter Anka Mulder van het college van bestuur van de hogeschool. âWe zetten nu reserves in. Maar hoe we er straks echt voor staan, hangt ervan af of de overheid kosten compenseert. We weten niet hoe Saxion er straks definitief voor staat. Wel is besloten een voorzichtig personeelsbeleid te voeren. We moeten terughoudend zijn met onze uitgaven. Dat signaal hebben we afgegeven.â

Software voor studentenDe corona-uitbraak noodzaakte de hogeschool om extra kosten te maken. Na het sluiten van de onderwijsgebouwen, is direct geïnvesteerd in digitalisering van het onderwijs. Aan alle studenten is software ter beschikking is gesteld om thuis de onlinelessen te volgen. Interne en externe deskundigen werden (extra) ingezet om digitaal onderwijs te realiseren. Saxion-studenten op buitenlandse stages zijn in allerijl gerepatrieerd.

Het aantal nieuwe studenten dat zich inschrijft is van grote invloed op de financiële situatie van de hogeschool. Opvallend is dat zich voor komend studiejaar aanzienlijk meer buitenlandse studenten hebben aangemeld. 5 à 6 procent meer dan voorgaande jaren.

Anka Mulder: âHoe dat precies komt, weten we niet. We hadden onze voorlichting aan buitenlandse studenten verbeterd. Ja, dat is gebeurd voor de corona-uitbraak. Mogelijk is dat de verklaring. Door de pandemie staat de wereld er nu natuurlijk heel anders voor.ââ

ArbeidsmarktAnka Mulder sluit niet uit dat alle buitenlandse studenten die zich aanmeldden uiteindelijk niet komen. âSterker, we verwachten een fors lager aandeel uit het buitenland. Juist vanwege de wereldwijde gezondheidscrisis. Dat zijn inkomsten die wegvallen.

Compensatie is mogelijk via een hoger aantal aanmeldingen vanuit Nederland. Onze ervaringen en ook onderzoek wijzen uit dat onzekere tijden, waarin de arbeidsmarkt ongunstig is, direct effect hebben op jonge mensen. Wie geen baan vindt, blijft studeren. Dat is beter dan thuis op de bank blijven zitten.â

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Cees Elzenga
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.