Enschede

VIDEO | Tegels uit de tuinen: pure noodzaak

Dan is het te droog, dan weer te nat. Enschede heeft zoân beetje de moeilijkste huishouding van Nederland. Om erger te voorkomen, moeten de tegels uit de tuinen, moet veel groen worden aangeplant en moet tegelijkertijd water worden vastgehouden. Anders wordt de stad op lange termijn onleefbaar.

461472 HKEB9356
Henk ten Harkel | 1Twente

Dat is de boodschap van Rik Meijer, waterdeskundige van de gemeente Enschede, die zich dagelijks bezighoudt met hittestress, wateroverlast en de oplossingsrichtingen.

VernuftigEnschede is al een mooi eind op weg om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden. Overal liggen waterkelders om overvloedig regenwater even vast te houden, er zijn wadiâs aangelegd zodat het vocht in de grond kan infiltreren, de Stadsbeek zorgt voor vermindering van de overlast in de wijken waar de beek doorheen loopt en in de Oldenzaalsestraat is een uitermate vernuftig waterbergingssysteem gelegd.

Tegels wegHet is daarbij hard nodig dat de Enschedeërs zelf aan het werk gaan. Alles wat je kunt doen om water op eigen grond op te vangen helpt.

Meijer somt de maatregelen op: regentonnen, afkoppeling van het regenwater van het riool, het planten bomen, zoveel mogelijk verharding uit de tuinen. âDie bewustwording moet op gang komenâ, aldus Meijer.

Pure noodzaakZulke maatregelen zijn pure noodzaak, ook om het grondwater op peil te houden âAls we dit niet oppakken, wordt de stad deels onleefbaar, lijdt de natuur enorme schade en is uiteindelijk de drinkwatervoorziening in gevaar.â

TegeltaxHij is niet zoân voorstander van het opleggen van een tegeltax waardoor mensen die het water niet zelf opvangen extra belasting gaan betalen. Meijer hoopt dat Enschedeërs de uitdaging zelf oppakken. Met de bewoners in de wijken langs de Stadsbeek wordt gesproken over de afkoppeling, in nieuwe wijken wordt die maatregel in de praktijk gebracht. Er is geen ontkomen aan. âDaarbij: Enschede wordt er ook gewoon beter en mooier vanâ, vindt Meijer.

foto: Ernst Bergboer, © 1Twente
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.