Enschede

Enschede werkt aan snelle herziening vernietigd bestemmingsplan vliegbasis

De gemeente Enschede verwacht aan het einde van het jaar het eerder vernietigde bestemmingsplan voor een deel van de voormalige vliegbasis te hebben aangepast.

463655 vliegveld Twenthe 1
Teun Staal | Tubantia

Ambtenaren van de gemeente Enschede zijn op verzoek van de Technology Base recent aan de slag gegaan met de herziening van het bestemmingsplan voor de voormalige vliegbasis Twenthe Midden. Het gebied omvat het terrein van 50 hectare van Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE) en 130 hectare aan nieuw aangelegde natuur.

Streep doorHet herzien is nodig in verband met de vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State in juli vorig jaar. Die stap vloeide voort uit het eerdere besluit van het rechtscollege om een streep te halen door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat maakte bouwactiviteiten en stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden mogelijk, mits er als compensatie natuurherstel zou plaatsvinden. Die aanpak is echter in strijd met Europese regels. Tegen de plannen rond de voormalige vliegbasis was bezwaar gemaakt door onder meer de Stichting Lonnekerberg.

InspraakDe gemeente verwacht het aan te passen plan aan het einde van het jaar de inspraakprocedure in te kunnen laten gaan. Die termijn moet haalbaar zijn omdat de voorwaarden voor de toegestane activiteiten in het gebied niet zijn veranderd. Die voorwaarden zijn opgesteld door de gemeente Enschede en de provincie Overijssel, die beide eigenaar zijn van het gebied.

Twente AirportâDe belangrijkste opgave ligt in een grondige onderbouwing van het stikstofvraagstukâ, stelt de gemeente op de eigen website over de herziening. Het vernietigde en aan te passen bestemmingsplan heeft geen consequenties voor het bedrijventerrein Technology Base zelf en Twente Airport.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. archieffoto: Emiel Muijderman