Enschede

Advies: wijs voormalig hotel Rodenbach in Enschede aan als monument

De gemeente Enschede doet er goed aan het voormalig hotel Rodenbach op de monumentenlijst te plaatsen, zo adviseert het Monumenten Advies Bureau.

464454 909232
Teun Staal | Tubantia

Rodenbach, het markante gebouw aan de Parkweg uit 1884 dat lange tijd dienst deed als hotel-restaurant, bevat veel cultuurhistorisch waardevolle kenmerken om de status van monument te rechtvaardigen. Dat stelt het Monumenten Advies Bureau (MAB) na onderzoek naar de bijzondere eigenschappen van het pand net buiten het stadscentrum.

KarakteristiekMAB geeft de gemeente daarom âin overwegingâ het voormalige hotel Rodenbach op de eigen monumentenlijst te plaatsen. Binnen het geldende bestemmingsplan heeft Rodenbach nu de omschrijving âkarakteristiekâ. Dat was voor drie erfgoedorganisaties, waaronder de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL), aanleiding om bij de gemeente aan te dringen op de monumentenstatus. Alleen daarmee kan in de toekomst sloop worden voorkomen.

Volgens MAB is vooral het zogeheten middenschip met de hoofd- en dakvorm beschermwaardig. Andere onderdelen van het pand hebben volgens het adviesbureau minder cultuurhistorische waarde.

Geen plannenRodenbach werd eind vorig jaar gekocht door de Syrisch-orthodoxe St.-Jacob van Sarughkerk. Die gaf toen aan nog geen vastomlijnde plannen te hebben met het gebouw. Het advies is vorige week besproken met het kerkbestuur en de erfgoedorganisaties.

Op basis van het advies moet het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over de monumentenstatus. Daar kunnen bezwaren en andere zienswijzen tegen in worden gediend voordat een definitief besluit wordt genomen.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. foto: Emiel Muijderman