Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Burgemeester Joosten reikt 15 onderscheidingen uit in Dinkelland

Groepsfoto 1 Dinkelland
Annie Stege-Aarninkhof, Theo Leus, Arie Mentink, Louis Golbach, Joop ten Have, Anny Aarninkhof-Oude Smeijers, Herman Groote Punt
Beeld: Gemeente Dinkelland

In de gemeente Dinkelland kwamen er 15 nieuwe leden in de Orde van Oranje Nassau bij. Burgemeester John Joosten reikte vrijdag 26 april de onderscheidingen uit aan 12 mannen en 3 vrouwen uit Deurningen, Ootmarsum, Rossum, Denekamp en Tilligte.

De inwoners ontvingen hun lintje als blijk van waardering omdat zij zich op bijzondere wijze, en vaak vrijwillig, hebben ingezet voor onze samenleving. Met een oorverdovend applaus kregen de gedecoreerden hun lintje opgespeld.

Anny Aarninkhof-Oude Smeijers

Anny Aarninkhof-Oude Smeijers (1942) uit Deurningen maakt zich al meer dan 60 jaar verdienstelijk voor de samenleving van Deurningen. Ze was vrijwilliger bij de bibliotheek, oprichter en secretaris van de peuterspeelzaal in Deurningen, vrijwilliger bij de Plechelmusparochie, betrokken bij de oprichting van het open jeugdwerk in de parochie. Anny leverde een bijdrage aan het boek ‘Een verhaal van verbondenheid’ en doet inmiddels ruim 50 jaar de verslaglegging van vergaderingen. Ze was één van eerste vrijwilligers van een pastorale werkgroep. Tot op de dag van vandaag denkt ze mee in de vitaliteitswerkgroep en wordt het Toekomstplan Kerkgemeenschap Deurningen mede door haar ontwikkeld. “U heeft grote kennis van het kerkelijk leven en bent nog steeds actief betrokken bij alle ontwikkelingen in de geloofsgemeenschap”, aldus Joosten.

Gerrit Eppink

Gerrit Eppink (1953) uit Ootmarsum is bestuurslid van de stichting Begraafplaatsen Ootmarsum en van de Christelijke Begrafenisvereniging Ootmarsum Aula Ad Fontes. Hij is ruim 10 jaar vrijwilliger voor Woonzorgcentrum Franciscus. Gerrit is eveneens vrijwilliger bij wielervereniging RTC Denekamp en zette meerdere tochten uit. “U bent altijd bereid anderen te helpen, staat bekend als techneut met twee rechterhanden en die met plezier oplossingen voor anderen kan verzinnen én uitvoeren”, aldus de burgemeester.

Louis Golbach

Een flink aantal maatschappelijk organisaties en sportverenigingen kan rekenen op de inzet en expertise van Louis Golbach (1955) uit Deurningen. Hij was vicevoorzitter van DSVD en zette zich in voor de afdeling handbal. Hij is lid van de werkgroep Vitale Geloofsgemeenschap en de themagroep kerkgebouw van de parochie. Daarnaast werkte hij mee aan het comité ‘Mijn Deurningen 2030’. Louis is voorzitter van de Ondernemersvereniging Deurningen. Hij zat in het bestuur van carnavalsvereniging de Nettelkörnkes en van stichting Dorpsbelang Deurningen. Joosten: “U staat bekend als een voorzitter die verbindend en motiverend te werk ging in het belang van het project en de samenleving.”

Herman Groote Punt

Geen klus is Herman Groote Punt (1951) uit Rossum, te min of teveel. Parochie Heilige Plechelmus in Rossum kan sinds 1972 vertrouwen op zijn vrijwillige inzet: onder andere als koster, lid van de pastoraatsgroep, en lid van de Groep van 70. Hij was betrokken bij de metamorfose van parochiehuis naar kulturhus de CoCer. Herman was bestuurslid bij Maatschappelijk Welzijn Rossum. Hij is betrokken bij carnavalsvereniging ’n Lesten Stuuver, onder andere als ‘meewerkend voorman’ op de Weerselose Markt. Herman is zowel lid van het Oranjecomité als hulpsinterklaas. “U staat bekend als een betrouwbare vrijwilliger die er alles aan doet om zaken zo goed mogelijk te laten verlopen, of dat nou voor het carnaval, de kerk of het Oranjecomité is”, merkt Joosten op.

Joop ten Have

Sportiviteit en het kerkelijk leven lopen als een rode draad door het leven van Joop ten Have (1943) uit Deurningen. Hij was één van de oprichters en bestuursleden van de tennisvereniging in Deurningen. Hij was betrokken bij de oprichting van de Jeu de Boules-afdeling. Joop zet zich ook in voor de geloofsgemeenschap Heilige Plechelmus Deurningen, onder andere als acoliet en vrijwilliger buitenonderhoud van het kerkhof en de pastorietuin. Joop zet zich eveneens in voor de Zonnebloem afdeling Deurningen, en assisteert bij het begeleiden van de deelnemers aan een vakantieweek. “U vult uw leven actief in, ter wille van de gemeenschap van Deurningen te doen”, aldus de burgemeester.

Harrie Kokkeler

Harrie Kokkeler (1948) uit Denekamp staat sinds zijn jonge jaren bekend als steun en toeverlaat voor anderen. Hij vervoert familieleden, buren en iedereen die een beroep op hem doet. Hij was 40 jaar betrokken bij het Rode Kruis, organiseerde vakantieprojecten, coördineerde de jaarlijkse collecte, collecteerde zelf mee en was coördinator gehandicaptenvervoer. Al ruim 20 jaar brengt Harrie maaltijden rond voor de service Tafeltje Dekje van de stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. Via zorggroep Sint Maarten is hij verbonden aan huize Gerardus Majella in Denekamp als vrijwilliger bij het pastoraat PG, helpt bij de muziekmiddag en grote activiteiten. Hij is vrijwilliger bij de stichting Voedselbank. Joosten: “Uw naasten weten: als iemand hulp nodig heeft, is het Harrie die in de startblokken staat. Zo weet u als mantelzorger en verbinder, het klaarstaan voor een ander te verenigen met levensgenieten.”

Theo Leus

Theo Leus (1953) kwam in 1976 in Rossum wonen en sloot zich vlak daarna aan bij carnavalsvereniging ’n Lesten Stuuver. Maar liefst 48 jaar lang maakt hij al deel uit van de Raad van Elf, met jaarlijks zo’n 30 activiteiten op het programma. Als timmerman construeerde hij de prinsenwagen en vervaardigde de houten bankjes tegenover de kerk. Jarenlang was Theo betrokken bij Oranjecomité Rossum, van de kermis tot de bingoavonden en de Koningsdagactiviteiten. Hij is inzetbaar als EHBO-er, betrokken bij de stichting AED Rossum en contactpersoon voor buurt de Wiekerweust. Daarnaast is hij parochievrijwilliger: senior acoliet en bouwtechnisch toezichthouder bij het onderhoud en de meerjarige onderhoudsplanning. “En de kerststal is elk jaar weer een demonstratie van uw vakmanschap”, geeft Joosten aan.

Klaas Man

Klaas Man (1952) uit Ootmarsum heeft vanaf 1971 als leider en bestuurslid 40 jaar een bepalende rol gespeeld bij het opzetten en door ontwikkelen van scoutinggroepen binnen het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Nederland. Hij is betrokken bij project Joshua dat tot doel heeft een Keniaanse jongen te sponsoren bij het behalen van zijn artsenopleiding.
Sinds 2018 is hij actief voor de Zevende-Dags Adventisten-gemeente in Almelo. Hij is lid van de activiteitencommissie, gespreksleider bij Bijbelstudies, lid van de commissie van beheer en lid van de werkgroep Actie Schoenendoos en is betrokken bij de kledinginzameling. Joosten: “U hebt uw interesse voor scouting en uw werk binnen het kerkgenootschap van de ZDA weten te combineren tot een samensmelting van twee facetten van uw leven die erin resulteren dat u van grote betekenis bent voor beide.”

Groepsfoto 2 Dinkelland
Tom Tijdhof, Harrie Kokkeler, Ine Pross-Borgerink, Harm Meek, Gerrit Eppink, Klaas Man, Antoon Morsink, Rob Peters
Beeld: Gemeente Dinkelland

Harm Meek

Harm Meek (1949) uit Denekamp heeft een grote staat van dienst wat betreft onderwijs, landschap, natuur en zelfs het heelal. De oud-docent natuur- en scheikunde was voorzitter bij de stichting Heemkunde. Hij is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de biotopen, in het bijzonder naar de vogelstand, rond landgoed Singraven. Hij is sinds 2005 voorzitter van de stichting Euregio Publiekscentrale voor Sterrenkunde, het bestuur van Cosmos. Onder zijn leiding is de sterrenwacht onlangs gerenoveerd. Harm was twee keer lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Regge en Dinkel, daartussen van het algemeen bestuur en ook loco-watergraaf. Momenteel is hij raadscommissielid voor de fractie Groen Links Dinkelland, nu Progressief Dinkelland. “U richt zich met grote toewijding richt op zaken die er echt toe doen, met de natuur als leidraad”, benadrukte Joosten in zijn speech.

Arie Mentink

Arie Mentink (1957) uit Deurningen zet zich al decennia in voor de Deurningse en Dinkellandse gemeenschap. In zijn jonge jaren was hij bestuurslid van de KPJ in Deurningen. Daarna werd hij voorzitter van de ABTB Deurningen, de voorganger van LTO, vervolgens voorzitter van de commissie Vrouw en Bedrijf, weer later gevolgd door het vicevoorzitterschap van de kavelruilcommissie Saasveld – Gammelke.
Van Rijvereniging en ponyclub De Drie Buurtschappen is hij al jaren voorzitter en viert dit jaar het 30-jarig voorzitterschap van De Drie Buurtschappen. Hij was CDA-raadslid in de gemeente Dinkelland.
Arie is vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap Heilige Plechelmus Deurningen, als lector, en lid van de vitaliteitsgroep en leidde de ‘Themagroep Kerkgebouw’. Hij werd lid van de stuurgroep ‘Zorgzaam voor Elkaar in Deurningen’, oftewel ZOED. Hij is voorzitter van het burgerinitiatief voor het realiseren van een kleinschalig woonzorgcomplex in Deurningen. Joosten: “U geeft met overtuiging leiding aan ZOED, maar zet uw kwaliteiten ook voor andere doelen in. Dat wordt gewaardeerd en gerespecteerd.”

Antoon Morsink

Antoon Morsink (1940) uit Denekamp fotografeert al 70 jaar. Momenteel is in museum Huize Keizer een expositie te bezoeken met werken van zijn hand. Hij is al jarenlang verbonden aan de stichting Heemkunde Denekamp. Hij is één van de interkerkelijke zondaginluiders en uitvaartluiders en hield met de beieraars van de Nicolaastoren de traditie van het beieren in stand. Hij was betrokken bij de stichting Houten Klokkenstoel Sint Nicolaastoren.
Hij was 33 jaar hoffotograaf van carnavalsvereniging de Köttelpeer’n, fotografeerde bij kerkelijke gebeurtenissen van de Denekampse kerken en de zusters Franciscanessen en als kenner van de historie van Landgoed Singraven.
“U vereeuwigde met een groot historisch besef en liefde voor uw dorp en de omliggende natuur de tradities, gebouwen, mensen en natuur heeft vereeuwigd”, sprak burgemeester Joosten.

Rob Peters

Noem een vereniging in Ootmarsum en de kans is groot dat Rob Peters (1964) er op een of andere manier een rol speelt. Joosten: “Helemaal ‘vrijwillig’ is de keus voor al uw vrijwilligerswerk niet. U heeft uw vrijwilligerstaken opgeschroefd nadat u noodgedwongen moest stoppen met werken door een flinke tegenslag wat betreft uw gezondheid, uw voet.” Rob is actief bij Heemhuis Ootmarsum Poorten Frederik en maakt onder andere deel uit van de van de fotozoekgroep van het Heemhuis. Hij maakte en maakt zich verdienstelijk voor carnavalsvereniging De Othmarridders en zat praktisch in alle commissies. Daarnaast was hij betrokken bij tennisclub TCO, voetbalvereniging KOSC, bij de kringloopwinkel en de avondvierdaagse. Hij is verkeersregelaar en mantelzorger: een duizendpoot in Ootmarsum!

Ine Pross-Borgerink

Ine Pross-Borgerink (1955) uit Tilligte is één van die inwoners die er voor zorgt dat de activiteiten in het dorp doorgang kunnen vinden.
Joosten: “Na een longtransplantatie vatte u het leven opnieuw bij de hoorns en sindsdien vervult u bewonderenswaardig veel maatschappelijke functies in het dorp Tilligte.” Ine is betrokken bij Terra Nova, regelt de uitleen van de duofiets en is gastvrouw bij de open eettafel. Ze is secretaresse van het bestuur van de Oudersoos Tilligte, was bestuurslid van het Oranjecomité en is broedermeester bij het Broederschap Oost-Twentse Processie Kevelaer. Ine zet zich in voor de stichting Culturele Festiviteiten Tilligte en collecteert sinds 2000 jaarlijks voor de Brandwondenstichting Nederland, waarvoor ze ook regiocoördinator is geweest.
Daarnaast is ze koster voor de parochie Lumen Christi in de kerk in Tilligte, is klokkenluider en beheerder van de Mariakapel aan de Westenveldweg.

Annie Stege-Aarninkhof

Op Annie Stege-Aarninkhof (1953) uit Deurningen kan iedereen altijd een beroep op doen. Zij zet zich al vele jaren in voor de maatschappij. Op 18-jarige leeftijd ging ze voor het eerst mee als vrijwilliger op een Zonnebloemvakantie.
Toen ze in Nieuwleusen woonde, was ze een van de oprichters van de Zonnebloemafdeling aldaar. Na haar verhuizing naar Deurningen sloot ze zich aan bij de Zonnebloem Hasseler Es-Slangenbeek. Naast haar werkzaamheden voor het bestuur was ze betrokken bij talloze Zonnebloemvakanties.
Ze was bestuurslid van de kleuterschool in Deurningen en verzorgde bijlessen op de basisschool.
Annie is jarenlang vrijwilliger van de parochie, onder andere als lid en voorzitter van het Diensthuisberaad en lid van de werkgroep Vitaliteit van de Geloofsgemeenschap.
Ze is vrijwilliger bij de dagvoorziening van woonzorgcentrum Sint Jozef in Weerselo en al ruim 30 jaar donor bij Sanquin Bloedbank.
Bij de Plechelmusharmonie in Deurningen was ze een van de eerste leden van de slagwerkgroep en verricht er momenteel allerlei hand- en spandiensten. Joosten: “U zet zich al vele jaren actief liefdadig in voor meerdere organisaties binnen en buiten Deurningen, waarbij het welzijn van anderen een belangrijke drijfveer is.”

Tom Tijdhof

‘Niet denken in problemen maar in oplossingen’ is het motto van Tom Tijdhof (1968) uit Noord Deurningen. In het dagelijks leven is hij sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Als vrijwilliger zet hij zich in voor de ouderraad van de Willibrord-school en was een van de initiatiefnemers die het schoolcarnaval omvormde tot een lokale carnavalsoptocht door het dorp met aansluitend totaalcarnaval.
Hij maakte jaren deel uit van de Dorpsraad Noord Deurningen en was een van de aanjagers van het realiseren van kulturhus De Mare, tegenwoordig het kloppende hart van het dorp.
Momenteel zet Tom zich in voor het duurzaam maken van het dorp. In 2020 kwam de mijlpaal: Noord Deurningen is energieneutraal. Hij is actief lid van carnavalsvereniging de Kanaalratten. En één van de oprichters van stichting Samen Welzijn Noord Deurningen. “U heeft de gave om mensen te motiveren en ze in beweging te krijgen. U staat nooit aan de zijlijn maar altijd midden tussen de mensen”, aldus burgemeester Joosten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.