Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Weg vrij voor supermarkt Jumbo; perspectief voor Dr. Kuyperstraat Oldenzaal

Dr Kuyperstraat 1
Het college gaat bekijken of de verkeersveiligheid in de Dr. Kuyperstraat – samen met de riolering – eerder dan gepland kan worden aangepakt.
Beeld: Rtv Noordoost Twente

Net als onlangs in het Politiek Forum, ging het maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Oldenzaal niet of nauwelijks over de voorliggende vaststelling van het bestemmingsplan, dat onder meer de aanleg van extra parkeerplaatsen bij supermarkt Jumbo Kuipers mogelijk moet maken. Onder het toeziend oog van een fikse delegatie aanwonenden op de publieke tribune maakten de meeste raadsfracties zich opnieuw vooral sterk voor het wegnemen van de grote zorgen over de toenemende verkeersdruk in de Dr. Kuyperstraat.

Breed gehoor

Hoewel de Dr. Kuyperstraat formeel buiten de ‘postzegel’ van het bestemmingsplangebied rond de supermarkt valt, grepen aanwonenden dit bestemmingsplan aan om aandacht te vragen voor de mogelijke impact ervan op de toch al groeiende verkeersonveiligheid in hun straat. De zorgen daarover vonden al eerder breed gehoor bij zowel de politiek als het college.

Druk opgevoerd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering voerden het CDA en de VVD met een motie de druk op het college op om de geplande vernieuwing van de riolering in de Dr. Kuyperstraat naar voren te halen en deze werkzaamheden te combineren met maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen. Verantwoordelijk wethouder Evelien Zinkweg toonde zich in eerste instantie niet onwelwillend, te meer niet omdat er op deze manier ‘werk met werk’ kan worden gemaakt. Wel wees ze er op dat voorrang geven aan de Dr. Kuyperstraat het risico met zich mee brengt dat andere straten, die eerder in de planning staan, langer moeten wachten. Daar komt dan nog het ‘waterbed’-effect bij: verkeersmaatregelen die de ene straat veiliger maken, kunnen de onveiligheid in een andere vergroten.

‘Inzichtelijk maken’

De opening die de wethouder bood was voor CDA en VVD aanleiding hun moties ‘in elkaar te schuiven’. Die nieuwe motie roept het college op ‘inzichtelijk’ te maken welke de mogelijkheden en integrale risico’s er zijn om de werkzaamheden rondom verkeersveiligheid en riool in de Dr. Kuyperstraat en nabije straten mee te nemen in het wijkplan Glinde-Hooiland. Met dien verstande, dat de werkzaamheden plaats vinden in de periode 2025 tot en met 2027. Het inzichtelijk maken van dit alles zou nog voor het zomerreces van dit jaar moeten gebeuren.

Voldoende perspectief

De motie werd met algemene stemmen door de aanwezige raadsleden aangenomen, waarna de grote delegatie aanwonenden van de Dr. Kuyperstraat tevreden huiswaarts kon. Volgens een woordvoerder biedt de motie doende perspectief op verkeerstechnische maatregelen, eerder dan in de gemeentelijke planning staat. Een nader gesprek hierover met de wethouders Zinkweg en Christenhusz op 21 maart wordt dan ook met vertrouwen tegemoet gezien.

Lang en moeilijk proces

Bij dit alles zou je bijna vergeten dat het bestemmingsplan waar het eigenlijk om ging overtuigend werd aangenomen, met enkel de stemmen van D66 en Solidair Oldenzaal tegen. Daarmee is voor supermarkt Jumbo Kuipers de weg vrij om te beginnen met de aanleg van extra parkeerplaatsen, uitbreiding van de inpandige los- en laadhof en de aanpassing van de rijroute voor grote vrachtwagens. Het was een lang en moeilijk proces, zo werd tijdens het debat van verschillende kanten benadrukt. Waarbij met name veel ophef ontstond omdat er voor de aanleg van de parkeerplaatsen vier sociale huurwoningen moesten worden ‘opgeofferd’.

Breed gedragen plan

Uiteindelijk ligt er nu, volgens wethouder Rob Christenhusz, een breed gedragen plan dankzij goed overleg tussen de supermarkteigenaar met buurtbewoners. Op de vraag van Maarten van de Waal (D66) of dit nu echt de laatste uitbreiding van de supermarkt op deze plek is, zei wethouder Christenhusz – in navolging van zijn voorgangster Renkema – dat wat het college betreft de limiet is bereikt. Leon Lulofs (PvdA) wist bij de wethouder nog de toezegging los te peuteren dat er ambtelijk gekeken kan worden naar een eventuele verplaatsing van aannemer Schasfoort. Eerder door Lulofs de ‘roze olifant in de kamer’ genoemd.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.