Verkeer
Stuur appje
Zoek

Scholengemeenschappen OSG Hengelo en Het Erasmus Almelo willen bestuurlijk fuseren

Montessori OSG hengelo
Scholengemeenschap OSG Hengelo, waartoe Montessori College Twente behoort, en Het Erasmus in Almelo, willen de krachten te bundelen om de ambities op het gebied van openbaar onderwijs nog beter te kunnen realiseren
Beeld: 1Twente

De openbare scholengemeenschappen Stichting OSG Hengelo, waartoe Montessori College Twente behoort en scholengemeenschap Het Erasmus in Almelo willen vanaf 1 augustus 2024 bestuurlijk samen verder. Dit zijn de onderwijsinstellingen vandaag met elkaar overeengekomen.

Geen fusie scholen

"Wij zijn ervan overtuigd dat wij door onze krachten te bundelen onze ambities op het gebied van sterk openbaar onderwijs nog beter kunnen realiseren", schrijft bestuurder Arjan Brunger van OSG Hengelo in een brief aan de ouders in Hengelo. Er is geen sprake van een fusie van de verschillende scholen of onderwijslocaties, die blijven onveranderd bestaan. "Een bestuurlijke fusie verandert niets aan het onderwijsaanbod, de identiteit, de organisatie en de personele bezetting op de scholen."

Onderwijskwaliteit

De scholengemeenschappen denken dat een bestuurlijke fusie op veel fronten positief zal uitpakken: "Scholen kunnen bijvoorbeeld gaan profiteren van kwalitatief betere dienstverlening van onze staf en er ontstaan meer mogelijkheden voor bovenschoolse samenwerking en kennisuitwisseling. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komt." De raden van toezicht, medezeggenschapsraden, gemeente Almelo en gemeente Hengelo moeten nog groen licht geven voor de bestuurlijke fusie. Voordat een definitief besluit wordt genomen, vindt er ook nog een ouderraadpleging plaats.

Scholen

OSG Hengelo wordt in Hengelo gevormd door vier scholen met een eigen profiel. Het Bataafs Lyceum, 't Genseler, C.T. Stork College en het Montessori College Twente. In Almelo biedt Het Erasmus, net als OSG Hengelo, openbaar voortgezet onderwijs op vier locaties voor mavo, havo, vwo, gymnasium en een locatie voor praktijkonderwijs. Op de scholen van het OSG Hengelo zitten in totaal 2555 leerlingen, van het onderwijs op de scholengemeenschap in Almelo maken zo'n 2.100 leerlingen gebruik.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.