Hengelo
Politiek

Herstelfonds voor door corona getroffen Hengelose clubs

De gemeente Hengelo komt met een subsidiepot voor door corona getroffen verenigingen. Er is een half miljoen euro vrijgemaakt voor het fonds. Verenigingen kunnen vanaf 13 oktober aanvragen indienen.

88356 geld
Het college heeft gekozen voor een subsidieregeling voor zowel gemaakte kosten als voor inkomstenderving. © Pixabay

Verenigingen kunnen maximaal 5.000 euro aanvragen voor gemaakte kosten, zoals het kopen van desinfectiepompjes, stickers en belijning. Verenigingen die in de problemen komen met de exploitatie door inkomstenderving kunnen eveneens aanspraak maken op 5.000 euro.

Motie Wederopbloei

De subsidieregeling is een uitwerking van de motie Wederopbloei van 1 juli jongstleden. De gemeenteraad stelde toen 500.000 euro beschikbaar als incidentele impuls voor duurzame versterking van het maatschappelijk middenveld, de lokale economie en de Hengelose samenleving.

Inventarisatie verenigingen en organisaties

Het college van B en W heeft in de zomerperiode een inventarisatie laten uitvoeren. Daarbij zijn 85 reacties vanuit sportverenigingen en 51 reacties vanuit culturele verenigingen en organisaties binnengekomen. Uit de inventarisatie blijkt dat verenigingen en organisaties extra kosten hebben gemaakt, bijvoorbeeld omdat ze hygiëne-maatregelen moesten treffen, extra ruimtes moesten huren of extra personeel moesten inzetten. Ook zijn inkomsten weggevallen, vooral vanuit kantine-opbrengsten of omdat sponsorbijdragen (deels) kwamen te vervallen.

Geen verenigingen in directe nood

De verenigingen en organisaties gaven in de inventarisatie aan zich vooral zorgen te maken over de toekomst. Er zijn geen situaties gemeld van verenigingen of organisaties die per direct dreigden om te vallen. Daarom heeft het college gekozen voor een subsidieregeling voor zowel gemaakte kosten als voor inkomstenderving


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.