Verkeer
Stuur appje
Zoek

Terrassenbeleid oorzaak onenigheid tussen Almelose horecaondernemers en gemeente

20230825 Proeflokaal België Open Air Ruud de Jong
Het terras van Proeflokaal België tijdens het evenement Open Air Almelo
Beeld: Ruud de Jong

De klachten vanuit de Almelose horeca naar de gemeente toe stapelen zich op volgens enkele politieke partijen. Het gaat om nieuwe regels over sluitingstijden voor terrassen en strenge handhaving. Burgemeester Gerritsen zegt echter dat de terrasregels onveranderd zijn en dat de handhaving niet anders is dan voorgaande jaren. Sterker nog: afgelopen mei zou er nog een brief naar horecaondernemers zijn gegaan waarin deze aan de sluitingstijd van 01.00 werden herinnerd.

De twee fracties Lokaal Almelo Samen (LAS) en PvdA Almelo missen enig overleg over nieuwe regels met het gemeentebestuur en zijn verbaasd over ‘plotseling strengere controles’ met boetes als gevolg. Ze hebben hun zorgen geuit bij het college van Burgemeester en Wethouders. Gerritsen heeft gereageerd en zegt op zijn beurt dat er geen nieuwe regels zijn opgesteld en dat de sluitingstijden voor de horeca sinds 2010 onveranderd zijn.

‘Geen nieuwe regels’

De burgemeester benadrukt dat er niks is veranderd aan de manier van toezichthouden. Samen met verschillende partijen zoals de politie en de belastingdienst houdt de gemeente periodiek toezicht op horeca beweert de burgemeester in een brief aan PvdA. ‘Dat is niet nieuw en evenmin plotseling geïntensiveerd’.

Overlastmeldingen

Ook al zijn de controles niet strenger geworden volgens de gemeente, toch zijn er meer overtredingen geconstateerd. Wat voor overtredingen dat waren, zegt Gerritsen niet specifiek. Verder stelt de burgemeester dat de overlastmeldingen over horeca in Almelo toenemen. ‘Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat en bovendien mede-toezichthouder en -handhaver is, is er extra aandacht voor de naleving van voorschriften.’ Wel wordt daarbij rekening gehouden met ‘de balans tussen een aantrekkelijk uitgaanscentrum en anderzijds een goed woon- en leefklimaat.’

icon_main_info_white_glyph

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dat zijn de regels op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Daarin worden ook de openings- en sluitingstijden van horeca vastgesteld. In elke gemeente zijn deze regels anders. De gemeenteraad moet de APV vaststellen.

Café Brandpunt eerder dicht

Een van de klachten die LAS ontving, kwam van Café Brandpunt aan de Kerkstraat. De sluitingstijd is vermoedelijk vervroegd van 01.00 uur naar 23.00. Door die beperking ervaart de ondernemer ‘grote financiële gevolgen’. De sluitingstijd van 01.00 is vastgelegd in de APV en zou voor alle horeca moeten gelden, stelt LAS. Gerritsen zegt echter dat er van een beperking geen sprake kan zijn, want ‘het terras werd zonder vergunning geëxploiteerd.’ Er is nu een vergunning voor het café die er eerst helemaal niet was. De burgemeester is overigens wel bevoegd om af te wijken van de APV ‘in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de zedelijkheid, de gezondheid of ter voorkoming of beperking van overlast.’

Terrassen langer open

Er was een tijd dat de terrassen tot 01.30 open mochten blijven in Almelo. Dat is afgesproken in een verdrag tussen de lokale horeca, het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Almelo in 2002. Tijdens evenementen zoals de Nacht van Almelo en de Profronde van Almelo mag de burgemeester de sluitingstijd van terrassen zelfs verlengen tot 02.30 uur. PvdA vraagt zich af of die regel nog steeds geldt. Volgens de burgemeester was het verdrag slechts een jaar geldig en is de sluitingstijd voor terrassen op dit moment 01.00 uur: ‘De sluitingstijden, genoemd in de APV en in de exploitatievergunningen zijn altijd maatgevend en bepalend’. Horecaondernemer Ruud de Jong geeft aan dat in het verdrag niks staat vermeld over de geldigheidsduur van het document.

“Er was twintig jaar lang geen handhaving”

Voor De Jong van Proeflokaal België is het toezichtbeleid een verrassing. “Er was twintig jaar lang geen handhaving.” Wel had hij de brief ontvangen van de burgemeester waarin werd herinnerd aan de sluitingstijd van 01.00 uur. “Sindsdien bedien ik na 01.00 uur niet op het terras.” Totdat hij bij het evenement ‘De Nacht van Almelo’ een boete kreeg voor het toch schenken van bier na 01.00 uur op zijn terras. Halverwege september gaat hij samen met andere horecaondernemers het gesprek aan met de gemeente over een nieuw terrassenbeleid. De horecaondernemer pleit voor een geheel nieuwe APV, gezien deze verouderd is: “De huidige set regels is twintig jaar oud”, aldus De Jong.

Oud en Nieuw

Een feestje dat doorgaans tot diep in de nacht doorgaat is Oud en Nieuw. Een tijd lang werden ‘vrije’ openingstijden gehanteerd tijdens die ene nacht. Corona was voorbij en er kon weer een goed feestje gevierd worden in 2022. De burgemeester heeft in december van dat jaar alle horecaondernemers gewezen op de sluitingstijd die in de APV staat: tussen 04.00 uur en 07.00 uur moet de toko dicht zijn. De burgemeester gedoogde nog dat feestgangers in de kroeg bleven plakken tot 05.00. Gerritsen zegt te overwegen om ruimere sluitingstijden vast te stellen voor nieuwjaarsnacht om aan te sluiten bij de wens van horeca Almelo.

Onvrede bij horeca Almelo

PvdA zegt dat de twee horecaondernemers die bij de fractie kwamen aankloppen bezorgd zijn over het huidige beleid. Daarvan zegt de burgemeester op de hoogte te zijn, maar hij zegt er ook bij dat de lokale regelgeving ‘volstrekt in lijn is met horecavoorschriften elders in het land.’ Er vindt volgens hem regelmatig overleg plaats in een horecaplatform. Daarin kunnen zorgen vanuit de horeca besproken worden. Anderzijds komen er ook klachten binnen over de horeca bij de gemeente van Almeloërs die in het centrum wonen. ‘Deze klachten worden structureel geuit en hebben het voornamelijk voorzien op de aantasting van het woon-en leefklimaat’, aldus de burgemeester.

Nieuw terrassenbeleid

De gemeente beseft zich dat horeca een belangrijk aspect is voor de aantrekkelijkheid van Almelo. ‘Het zorgt voor levendigheid in de stad, trekt bezoekers en biedt werkgelegenheid’, aldus Gerritsen. In samenwerking met buurtbewonersverenigingen, de ondernemersvereniging Centrum Almelo Aktief (CAA) en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Almelo (KHN) heeft de gemeente een nieuw terrassenbeleid opgesteld. Op 3 oktober wordt deze gepresenteerd bij de lokale politiek.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.