Verkeer
Stuur appje
Zoek

Oud-raadslid Enschede lid van de Almelose Rekenkamer: ‘Feitelijke èn begrijpelijke toetsing van beleid’

Vic van Dijk, oud-raadslid voor D66 in de Enschedese gemeenteraad, is met ingang van deze maand lid van de Almelose Rekenkamer. Waar hij voorheen met een politieke bril gemeentebeleid controleerde, toets hij nu feitelijk en onafhankelijk. Wat hem betreft mogen de rapporten die zo’n onderzoek opleveren toegankelijker. Want: “Hoe meer mensen het begrijpen, hoe beter het is voor de politieke en maatschappelijke discussie.”

Zo’n Rekenkamer is een orgaan dat grondig onderzoek doet naar gemeentebeleid. Een feitelijke analyse: is er voldoende gedaan, wat kan of moet er beter. De leden worden benoemd door de gemeenteraad en leggen een eed af waarin zij beloven hun werk onafhankelijk en objectief te doen.

Inwoners voorop

“Bij die onderzoeken staan de inwoners voorop. Dan de gemeente en de raad.” Centrale vragen zijn dan: welk beleid wordt er gevoerd, welke impact heeft dat op inwoners en was dat ook de bedoeling van dat beleid? Zo niet, dan kan onderzoek van de Rekenkamer aanleiding zijn om iets in dat beleid te veranderen.

Objectief

De Almelose Rekenkamer wil het komende jaar in elk geval onderzoek doen naar de lokale invulling van de energietransitie en het gevoerde armoedebeleid. “Een Rekenkamer doet zo’n drie onderzoeken per jaar. Meer lukt eenvoudigweg niet.” Welke onderzoeken dat zijn, bepaalt de Rekenkamer zelf.

Natuurlijk wordt er daarbij gekeken naar wat er politiek speelt en naar wat de stad bezighoudt. Maar juist zo’n Rekenkamer moet zich niet laten meeslepen door politiek gekrakeel en onderbuikgevoelens in de samenleving.

Vic van Dijk
Oud-raadslid voor D66 in Enschede Vic van Dijk is met ingang van juli 2023 lid van de Almelose Rekenkamer.
Beeld: Ernst Bergboer

Ook moet dat Rekenkameronderzoek zelf geen discussies opleveren. “Het gaat om de feiten.” Dat vraagt om zorgvuldigheid en een grondige aanpak. “Je moet alles meenemen en heel duidelijk maken dat je dat objectief hebt gedaan.” De discussie moet niet gaan over wat een Rekenkamer heeft geconstateerd, maar over wat er met die constateringen moet gebeuren.

Begrijpelijk

Beleid maken is niet eenvoudig. Beleid toetsen is dat evenmin. Dat betekent dat Rekenkamerrapporten behoorlijk technisch en ingewikkeld kunnen zijn. Van Dijk ziet daar wel een missie. “Het zou goed zijn om een samenvatting te maken die voor iedereen te begrijpen is, bijvoorbeeld.” Dan kan iedereen er iets van vinden. Belangrijk: want gemeentebeleid, hoe ingewikkeld en technisch ook, raakt mensen in de stad rechtstreeks.

Rekenkamerrapporten zijn openbaar. Net als de politieke debatten die erover plaatsvinden. “Daar kunnen bewoners dan ook inspreken.” En dat kan alleen als je begrijpt waar het over gaat.

Van Dijk is, zoals gebruikelijk, benoemd voor een periode van zes jaar.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.