Verkeer
Stuur appje
Zoek
Je bekijkt nu een artikel uit het archief
Dit artikel is niet geoptimaliseerd voor de huidige 1Twente-website. Hierdoor kan het voorkomen dat de opmaak wegvalt, er media ontbreekt en/of metadata incorrect is.
In samenwerking met
Twente FM logo

Groen licht voor nieuwbouw Aloysiusschool Geesteren

20230531 geesteren
Aloysiusschool Geesteren
Beeld:

GEESTEREN - In Geesteren worden op de bestaande schoollocatie van de Aloysiusschool een nieuw schoolgebouw en acht levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Ook wordt er aandacht besteed aan de herinrichting van de openbare ruimte in dit gebied.Samenwerking gemeente Tubbergen en het schoolbestuurManderveen


De gemeenteraad van Tubbergen is akkoord met het voorstel. De huidige Aloysiusschool in Geesteren wordt grotendeels gesloopt om hier een nieuwe school te realiseren.

Doordat er in de hoogte gebouwd gaat worden, heeft de nieuwe school minder ruimte nodig dan de school in de huidige situatie. De woningen worden gerealiseerd aan de noordkant van het plangebied, op Plan Aloysius Kampboer.

In een eerder stadium heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar te stellen voor de (ver)nieuwbouw van de Aloysiusschool in Geesteren. Door de forse stijging van de kosten voor menskracht en materialen is aanvullende bekostiging benodigd geweest om het project te kunnen realiseren. De gemeente, TOF Onderwijs en kinderopvang De Boerderij dragen gezamenlijk bij om de nieuwbouw te realiseren, ondanks de stijging van de bouwkosten.

Ook in Manderveen wordt er een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Het schoolgebouw wordt geplaatst binnen de Huiskamer van Manderveen. De kosten voor de realisatie van dit schoolgebouw zijn ook hoger uitgevallen dan vooraf begroot.

Dit heeft met name te maken met de verduurzaming van het schoolgebouw en het creëren van een gezonde leeromgeving. De gemeenteraad van Tubbergen heeft voor de verduurzaming en het creëren van een gezonde leeromgeving extra financiële middelen beschikbaar gesteld, zodat er onder andere ook gasloos gebouwd kan worden.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.