Enschede

Creatieve Hengeloërs mogen zich melden voor subsidie

Om talentvolle creatieven voor de regio te behouden kunnen zij per 1 september 2020 gebruik maken van de regeling Creatieve Broedplaatsen. Deze regeling biedt een financiële bijdrage, biedt mogelijkheden om te netwerken en zorgt voor coaching voor creatieven die in een van de 14 Twentse gemeenten een zogeheten âcreatieve broedplaatsâ willen opzetten of versterken. Het gaat in totaal om 1,4 miljoen rijkssubsidie. Onder creatieven kunnen onder meer ondernemende muzikanten, gamers en muzikanten worden verstaan.

461869 thumbnail Foto Paul Clason Sickhouse 2020 D6 H5304dd hires
Creatieve broedplaatsen zorgen voor diversiteit en behoud van creatieve talenten. Het bestaande culturele aanbod en het type voorzieningen in de regio sluit onvoldoende aan bij de vraag van juist díe doelgroep die noodzakelijk is om de doelstelling van Twente als innovatieve, technisch vooraanstaande regio te bereiken. De aanwezigheid van creatieve broedplaatsen trekt de creatieve klasse en creatieve industrie aan en dit leidt tot banengroei in de regio.

Binnen de regeling kunnen drie soorten broedplaatsen in aanmerking komen:
Woonkamers: programmabijdragen voor bijvoorbeeld Kulturhusen en bibliotheken, waarmee workshops georganiseerd kunnen worden die technologie en kunst koppelen. Hierbij ligt de focus op het betrekken van een breed publiek.
Bottom-Up: fysieke broedplaatsen waar creatieve en experimentele initiatieven worden ontplooid en waar vaak een undergroundscene aanwezig is.
Top-Down: een plek vanuit een sterke connectie tussen de Twentse ondernemendheid en de innovatiekracht van de regio. Het initiatief komt vaak van ondernemers die meer verbinding willen maken met cultuur.
De volledige regeling staat op www.creatievebroedplaatsentwente.nl. Voor meer informatie neem contact op met aanjager creatieve broedplaatsen Collin Vaneker via collin@concordia.nl.

Foto: Paul Clason
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.