Enschede

Hengelo betere partner voor Haaksbergen dan Enschede

Haaksbergen past beter bij Hengelo dan bij Enschede. Althans waar het gaat om het ambtelijke apparaat. Afgelopen maanden zijn de gemeenten Haaksbergen, Enschede en Hengelo - in overleg met de provincie - met elkaar om tafel gegaan. Conclusie van die gesprekken is dat beide buurgemeenten goede partners voor Haaksbergen kunnen zijn, maar dat de gemeente Hengelo op onderdelen net wat beter past. Daarom start nu een verdiepend onderzoek, dat eind van het jaar moet zijn afgerond.

Haaksbergen en Hengelo gaan de komende maanden onderzoeken wat het oplevert en kost als de gemeente Hengelo taken op het gebied van bedrijfsvoering van de gemeente Haaksbergen op zich neemt. Daarbij wordt ook gekeken naar de kosten en baten wanneer Haaksbergen níet gaat samenwerken met een andere gemeente.

Het college van B&W van de gemeente Haaksbergen kreeg vorig jaar de opdracht van de gemeenteraad om de mogelijkheden te onderzoeken van het uitbesteden van bedrijfsvoeringstaken aan de gemeenten Enschede of Hengelo. De gedachte daarachter was dat dit bij zou kunnen dragen aan de toekomstbestendigheid van de gemeente Haaksbergen en het verminderen van de kwetsbaarheid van de uitvoering van bepaalde taken.
Haaksbergen verkeert in financieel zwaar weer. In 2019 noteerde de gemeente een tekort van 3,4 miljoen euro. Ook dit jaar én volgend jaar verwacht Haaksbergen rode cijfers te schrijven. Er kan fors bezuinigd worden als een deel van het ambtelijke werk wordt uitbesteed aan een andere gemeente.

Een belangrijke reden waarom Haaksbergen Hengelo boven Enschede verkiest is de ICT. De uitbesteding aan Hengelo is eenvoudiger, omdat de infrastructuur en processen meer op elkaar aansluiten.

Bedrijfsvoeringstaken die de gemeente Hengelo mogelijk op zich gaat nemen zijn bijvoorbeeld personeelszaken, archief, financiën, juridische zaken, communicatie, automatisering, callcenter en webcoördinatie. Deze taken worden nu vaak door kleine en daardoor kwetsbare teams uitgevoerd. Door samen te werken in een groter verband vermindert de kwetsbaarheid.

De gemeente Haaksbergen onderzoekt of het mogelijk is om in de toekomst de benodigde kennis van de gemeente Hengelo in te huren. De Haaksbergse gemeenteraad besloot begin 2017 dat Haaksbergen toekomstbestendig en zelfstandig moet blijven. Daarvoor was het dan wel verstandig, zo stond in een onderzoeksrapport, om samenwerking met andere gemeenten te zoeken. (Foto: Google Maps)