Enschede

Veiliger Lansinkesweg klaar voor de toekomst

Na exact vier maanden is de Lansinkesweg weer open voor verkeer. Op maandag 9 maart startte aannemer TWW met de herinrichting van Lansinkesweg en Industriestraat. De veiligheid en de doorstroming zijn aanzienlijk verbeterd door de aanleg van vrij liggende fietspaden, aangepaste kruisingen en nieuwe verkeerslichten. De werkzaamheden aan de Industriestraat worden naar verwachting eind augustus afgerond.


463697 weg
Voordat er werd begonnen met de voor iedereen zichtbare aspecten is er onder de grond gewerkt aan de riolering. Onder de Lansinkesweg zijn een nieuw vuilwaterriool en een nieuw hemelwaterriool aangelegd. De gemeente gaat de komende jaren zoveel mogelijk het schone water apart afvoeren, om het vuilwaterriool te ontlasten en schoon water desgewenst vast te kunnen houden voor droge tijden.

Bij het ROC en de brandweerkazerne komt hiervoor later dit jaar een bergingsvijver; daarvoor is de afvoer alvast aangelegd. De bergingsvijver vangt deels het water op van de parkeerplaatsen en de daken van het ROC en de brandweerkazerne. De nieuwe vijver voert het overtollige water uiteindelijk via het hemelwaterriool af naar de Berflobeek.

De Industriestraat is vanaf de Lansinkesweg ingericht als eenrichtingsweg. De afronding van de werkzaamheden aan de Industriestraat (tussen de ingang van het ROC-parkeerterrein en Optiek ter Braak) staat ná de bouwvak in de planning. De verwachting is dat dit eind augustus klaar is.

In verband met de regenachtige weersomstandigheden wordt de rode slijtlaag op het vrij liggende fietspad langs de Lansinkesweg op een later moment aangebracht.

Foto: Gemeente Hengelo