Vuurwerkramp Enschede

Geen provinciaal onderzoek vuurwerkramp

Er komt geen provinciaal onderzoek naar de vuurwerkramp. Dat deelde Gedeputeerde Staten anderhalve week geleden per brief mee als antwoord op vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool.

Pool heeft in mei Gedeputeerde Staten vragen gesteld naar aanleiding van de review van Paul van Buitenen, de klokkenluider die zes jaar onderzoek deed naar de toedracht en de nasleep van de vuurwerkramp in Enschede. Van Buitenen publiceerde zijn review op 13 mei jongstleden, twintig jaar na de dag waarop de ramp zich voltrok. Dat rapport bevat een aantal nieuwe feiten over de toedracht en de afwikkeling, aanleiding voor Pool om aan te dringen op een Provinciaal onderzoek.

Verwarrende mond vol
Gedeputeerde Staten voert als argument om af te zien van een dergelijk onderzoek aan dat de Tweede Kamer al heeft besloten om een voorstel te laten uitwerken met als doel de Kamer te informeren over lessen die uit de vuurwerkramp moeten worden getrokken. Dat is een hele - en een verwarrende - mond vol. Het komt er op neer dat de Kamer advies wil of er reden is om uit te zoeken of alle lessen uit de vuurwerkramp wel zijn geleerd. ‘Gezien deze ontwikkeling denken wij dat aan uw wens reeds vorm wordt gegeven’, stelt Gedeputeerde Staten in de brief aan Pool.

Vragen provincie vuurwerkramp
Deze antwoord kreeg Joeri Pool gestuurd nadat hij statenvragen stelde over het onderzoek naar de vuurwerkramp.

Vragen over de rol van de Provincie
In het rapport van Van Buitenen gaat het maar heel zijdelings over de vraag of alle lessen uit de ramp wel zijn getrokken. Hoofdthema’s uit de review van de klokkenluider zijn de aanleiding en de toedracht van de ramp en de manier waarop er bestuurlijk is gehandeld tijdens de nasleep. Met name waar het gaat om de bestuurlijke verantwoordelijkheid en afhandeling van de nasleep van de ramp kraakt Van Buitenen harde noten. Pool’s vragen aan GS hadden dan ook betrekking op de rol die de Provincie daarin speelde.

De PVV’er toonde zich vanmiddag dan ook ontevreden met het antwoord van Gedeputeerde Staten. “De Provincie heeft een rol gespeeld. Mijn vraag om een onderzoek waren gericht op die rol, niet op wat er in de Kamer gebeurt.” Pool bevestigt dat de aangenomen motie in de Kamer gaan over ‘lessons learned’, niet over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. “Dat is waar mijn vragen over gingen.”


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.