Enschede

Ruimte voor andere route fietssnelweg door Lonneker

Bewoners van Lonneker kunnen zelf alternatieven aandragen voor de beoogde route van de fietssnelweg door het dorp. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met verschillende randvoorwaarden voor zo’n snelle fietsverbinding en het beschikbare budget van ongeveer tien miljoen euro voor het gehele traject tussen Enschede en Oldenzaal.

Boze bewoners Lonneker fietssnelweg
© Annina Romita

Dat is dinsdagavond afgesproken tijdens de eerste bijeenkomst van een speciale overleggroep die in het leven is geroepen in een poging in Lonneker alsnog voor voldoende draagvlak voor de fietssnelweg te zorgen. Bewoners van de Oldenzaalsestraat, de dorpskern en de dorpsraad maakten eerder duidelijk niets te zien in de beoogde route, die onder andere loopt over het oude spoorwegtracé en door woonwijken in het dorp.

Alle betrokken partijen in overleggroep

In de overleggroep, die onder leiding staat van adviesbureau SIR, zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. Ook de wethouders Jeroen Diepenmaat en Jurgen van Houdt schoven aan tijdens de bijeenkomst in de kantine van LSV.

De dorpsraad benadrukte dat een route voor de fietssnelweg moet worden meegenomen in het nieuwe mobiliteitsplan, waarmee vooral wordt geprobeerd de overlast van autoverkeer over het dorpsplein te verminderen. Vertegenwoordigers van gemeente en provincie gaven aan dat voor de route van een snelle fietsverbinding door een dorp criteria als breedte van de weg minder streng worden gehanteerd.

Het is de bedoeling dat er de komende tijd een informatieavond voor de bewoners in Lonneker wordt belegd. Daarin kunnen dan ook alternatieven voor de beoogde routes door het dorp worden aangedragen.