Enschede

Van kunstenaar naar muzikant naar journalist en weer terug

Niet iedereen wandelt op rechte, geplande paden. Er zijn er die van het een in het ander rollen, doen wat hun hand vindt om te doen. Hun levensloop vertoont aan het eind van de rit een grillig patroon. Zo iemand is Erik van de Endt, afgelopen woensdag gastmuzikant bij 1Twente Vandaag.

Erik deed de AKI, maakte al vanaf zijn tiende of twaalfde muziek en speelde in bandjes. Na de AKI belandde hij in de kunstjournalistiek, tot de subsidies in Nederland begonnen “om te donderen” en galeries en kunstuitlenen omvielen - feitelijk het hele werkveld.

Met een vriend, die verder wilde in de muziek, vormde hij op diens verzoek een duo, dat uitgroeide tot een bandje. “Voor ik het wist verdiende ik meer met de muziek dan met de kunst. Later is dat weer andersom gegaan en zo langzaam zijn die dingen met elkaar versmolten geraakt. En dan ken je op een gegeven moment niet meer, dan is het ademhalen, eten en drinken. En dat is het nog steeds.”

Tijdens 1Twente Vandaag bracht Erik twee eigen nummers van zijn voorlaatste cd, Delete de rest: Niks nieuws onder de zon en de titelsong, Delete de rest. De cd kwam uit in 2008, in de opmaat naar het economische drama van de bankencrisis.