Enschede

Het verkeer stroomt weer door bij driesprong in Lonneker

De overlast door werk aan grote wegen in de regio is sinds het afgelopen weekeinde een stuk minder. De driesprong van de N732 op de weg van Enschede naar Losser en de N733, de weg van Oldenzaal naar Enschede is weer open voor verkeer.

"Ondanks tropische temperaturen en corona is alles volgens planning verlopen", aldus een woordvoerster van de wegbeheerder, de provincie Overijssel.

Met name de openstelling van de N732 tussen Losser en Enschede is van belang, omdat vanaf deze week aan de Hogeboekelerweg tussen de genoemde kernen wordt gewerkt. Het wegvak is volledig afgesloten en alleen voor aanwonenden of ondernemers bereikbaar.

Geduld

Het kruispunt Oldenzaalsestraat-Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg is afgelopen anderhalve maand grondig aangepast. De Noord Esmarkerrondweg heeft een rechtstreekse aansluiting op de Oldenzaalsestraat gekregen. Met name in de spitsuren was het daar tot voor kort onveilig. De werkzaamheden aan de Noord Esmarkerrondweg zijn nog niet afgerond en die aansluiting is dus pas vanaf 18 september beschikbaar.

Rotonde

Bij de Oude Deventerweg en de Landweerweg tussen Enschede en Oldenzaal wordt druk gewerkt aan de aanleg van een rotonde. De eerste contouren zijn langzaam maar zeker zichtbaar, maar het zal nog wel enkele weken duren voor de rotonde helemaal klaar is. De rotonde wordt aangelegd om het verkeer vanaf de beide zijwegen makkelijker te laten doorstromen in de richting van Enschede en Oldenzaal.

Groot onderhoud

Op het deel van de Lossersestraat tussen de Oldenzaalsestraat en het kruispunt met de Lonnekermolenweg en Glanerbruggeweg is groot onderhoud uitgevoerd. Er is over een groot deel een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Voorlopig gelden nog wel snelheidsbeperkende maatregelen.

De aansluiting van de Noord Esmarkerrondweg op de N732 was een Verkeers Ongevallen Concentratiepunt, een zogeheten VOC-punt. Hoewel het aantal ongevallen de laatste jaren is afgenomen, stond deze plek wel hoog op het lijstje van de provincie om te worden aangepakt. Voor de gemeente Enschede was het bij de herinrichting van groot belang dat er geen knelpunten in verkeersdoorstroming meer zouden zijn.