Verkeer
Stuur appje
Zoek

Helft leden belangrijke adviesraad van Enschede opgestapt: wat is er aan de hand met BAS?

BAS Logo Bewoners Adviesraad Sociaal domein Enschede 2023 02 17 164059 zkdz
Beeld: BAS Enschede

Al langere tijd zou het rommelen binnen de Bewoners Adviesraad Sociaal Domein, afgekort BAS. Het platform dat het college van Enschede gevraagd en ongevraagd advies geeft over sociale vraagstukken blijkt nu uit elkaar gevallen. Ongeveer de helft van de leden is onlangs opgestapt, waaronder de voorzitter. Wat is er aan de hand?

De BAS werd 1 april 2021 ingesteld om het allemaal wat overzichtelijker te maken. Enschede kende daarvoor vier adviesraden in het zogeheten 'sociale domein': de Cliëntenraad Werk en Inkomen (bijstandszaken), Kennisplatform voor Integratie en Burgerschap, de Sportadviesraad en de Wmo-raad. De bedoeling was dat al die kennis en kunde in één adviesorgaan van 18 leden (inclusief voorzitter) werd ingebracht.

Flink gedonderd

Zes keer heeft de BAS sinds de oprichting het college van B&W geadviseerd. Althans, zo vaak is er een advies op de website van het orgaan gedeeld. De laatste dateert van september 2022 en gaat over eenzaamheid. Conclusie van dat advies is dat de bezuinigingen uit het verleden op ontmoetingsruimten voor jong en oud moeten worden teruggedraaid.

Binnen twee jaar na oprichting is het de vraag of en in welke vorm het belangrijke gemeentelijke adviesorgaan verder kan. Het zou onlangs flink hebben gedonderd bij een vergadering. Raadslid Margriet Visser van EnschedeAnders ontving zelfs signalen dat de BAS zou zijn gestopt of opgeheven en vroeg eerder deze week om opheldering aan verantwoordelijk wethouder Arjan Kampman.

Eerste signalen maanden terug

Kampman bevestigde dat er het nodige speelt binnen de BAS. "Dat het een tijdje niet botert tussen een aantal mensen is on langer bekend", aldus de wethouder. Hij vond het niet nodig om de raad daarover te informeren. "Het blijft mensenwerk. En wel van mensen die zich met ziel en zaligheid inzetten voor de stad."

Toch staat hij sinds de eerste signalen, enkele maanden geleden, permanent in contact met het adviesorgaan. "Ik heb geen enkel bericht dat de BAS is gestopt. Wel is er een verzoekt tot ontslag van een aantal leden geweest, waaronder de voorzitter."

Binnenkort een brief

Op dinsdag 7 februari zou de laatste 'stevige vergadering' zijn geweest, waarna wethouder Kampman de acht overgebleven leden heeft gevraagd of en hoe zij in de toekomst invulling gaan geven aan hun adviesrol. Die gesprekken vinden achter gesloten deuren plaats en op zeer korte termijn zou er een brief met meer informatie naar de gemeenteraad komen.

icon_main_info_white_glyph

Adviesraden

De gemeente Enschede heeft naast de Bewoners Adviesraad Sociaal Domein nog vier andere adviesraden:
Ethische Commissie: Vier keer per jaar bijeen. Geeft antwoord op ethische vragen zoals data en drones, laatste advies is gegeven op 30 juni 2022.
Wetenschappelijke Board: Vier keer per jaar bijeen. Wetenschappelijke klankboardgroep die advies geeft over gemeentelijke beleid, laatste advies op 29 september 2022.
Jongerenberaad: Geeft advies over politieke en maatschappelijke onderwerpen vanuit oogpunt van jonge inwoners.
Adviescommissie Toegankelijkheid: Geeft advies over het toegankelijker maken van gebouwen en buitenruimten voor alle inwoners.
Gezondheidsplatform: In oprichting, vervanger van sportadviesraad.

Bij Margriet Visser van EnschedeAnders zijn de zorgen niet weggenomen. Ze vreest dat het vervangen van de oude adviesraden voor een groot adviesorgaan niet hebben gebracht wat het besluit beoogde: meer participatie van inwoners bij ontwikkelingen rond sociale vraagstukken.

'BAS is niet opgeheven'

Ook bij ChristenUnie, SP en CDA is er enige bezorgdheid over de situatie bij de BAS. Raadsleden vissen naar wat er zich precies binnen het adviesorgaan heeft afgespeeld. Maar Kampman vraagt om geduld. "Ik zou de raad bijna willen vragen om er langer met de vingers van af te blijven", besloot de wethouder maandag in het vragenuurtje in het stadhuis.

1Twente heeft de inmiddels vertrokken BAS-voorzitter Marcel Garritsen benaderd voor een reactie. Garritsen, die eerder directeur van Stichting Informele Zorg Twente was, wil er niets over kwijt. "De BAS is dus niet opgeheven. Functioneert dus nog steeds", zegt hij in een korte reactie. "Ik zie geen toegevoegde in het delen van mijn persoonlijke overwegingen om te stoppen als voorzitter van de BAS."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.