Historische stadswandeling door oorlogsverleden Enschede: Doe mee!
Enschede aan Zee

Droogte: verboden water te halen uit Twentse sloten en vijvers

Voor het grootste deel van Twente geldt vanaf donderdag een verbod om water te halen uit sloten, beken, plassen en vijvers. Het gaat om die delen van Twente, waar de waterschappen zelf geen water naar kunnen aanvoeren.

Droogte
© Reinier van Willigen

De droogte, die wordt afgemeten aan een berekend neerslagtekort, is inmiddels zo hoog opgelopen dat Vechtstromen verwacht dat er op korte termijn ook een grondwateronttrekkingsverbod wordt ingesteld in de buurt van kwetsbare natuur.

Daar waar Vechtstromen nog water uit het Twentekanaal kan halen, geldt het verbod niet. Maar dat is een beperkt deel van Twente. De droogte is nu vooral een probleem in de gebieden boven NAP . Dat zijn de hoge zandgronden, zoals Noord Oost Twente, waar boeren en de natuur afhankelijk zijn van neerslag.

Ernstig

De situatie lijkt voor de lager gelegen delen van Twente minder ernstig dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen was er zelfs sprake van een zogenoemde GRIP-situatie. Dat is nu niet het geval omdat de wateraanvoer stabieler is. De waterstand in de grote rivieren is hoger en daarmee kan er voldoende en voor langere tijd water aangevoerd worden uit het IJsselmeer.

Vechtstromen stelde twee weken geleden al een verbod in op het onttrekken van water uit vijvers binnen de bebouwde kom en er gold er al een zogenoemde beregeningsregeling. Die legde vooral boeren de beperking op om water uit sloten en beken te pompen, wanneer over een benedenstroomse stuw geen water meer stroomt.

Droger

In Twente, maar ook in de Achterhoek, is het droger dan het landelijk gemiddelde. Het neerslagtekort is op sommige plaatsen al opgelopen tot meer dan 210 millimeter. De droogte in Twente is extra goed te merken, omdat het gebied vooral afhankelijk is van regenval.

Mogelijkheden om water op een andere manier naar de hoge delen van Twente aan te voeren zijn er niet. Vechtstromen richt zich voor dat deel van het gebied op maatregelen die gericht zijn zo min mogelijk water afvoeren, door de stuwen in de hoogste stand te zetten. Op diverse plekken zijn in het verleden ook al watergangen ondieper gemaakt, waardoor er minder grondwater onttrokken wordt.

Mager

De magere buitjes die afgelopen tijd vielen, helpen de natuur en de boeren nauwelijks. Gezien de weersverwachting zal het neerslagtekort de komende dagen alleen maar toenemen.

Dat neerslagtekort is het verschil tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de verdamping van water. Als meer water verdampt dan er neerslag valt, is sprake van een neerslagtekort. Begin juli is in Nederland het neerslagtekort gemiddeld 95 millimeter. In Twente is het tekort nu circa 210 mm.