Historische stadswandeling door oorlogsverleden Enschede: Doe mee!
Enschede aan Zee

Grondwater oppompen bij natuurgebieden is vanaf morgen verboden in Twente

Er mag vanaf donderdag in Twente geen grondwater meer opgepompt worden in de buurt van kwetsbare natuur. Het gaat om gebieden die binnen een afstand van 200 meter liggen van kwetsbare natuur.

Sproei
© Carlo ter Ellen

Het grondwateronttrekkingsverbod is ingesteld door het waterschap Vechtstromen, en heeft vooralsnog betrekking op het gebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht. Het gaat om een klein deel (3%) van het totale gebied van Vechtstromen. Doel is schade aan kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur zoveel mogelijk te voorkomen.

Grens

De grens voor het instellen van dit grondwateronttrekkingsverbod ligt op een neerslagtekort van 250 mm. Het neerslagtekort is het verschil tussen wat er aan regen valt en dat wat er aan water verdampt. In Twente is dat tekort inmiddels 273 mm, gemeten bij het weerstation Twenthe.

Voor beken, sloten en vijvers waar geen water naar toe kan worden aangevoerd, geldt al sinds 18 juli een onttrekkingsverbod. En uit vijvers binnen de bebouwde kom mag sinds 3 juli al geen water meer worden gehaald.

Noorden

Naar verwachting gaat op korte termijn ook ten noorden van de Overijsselse Vecht een grondwateronttrekkingsverbod gelden in de beschermingszone van kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuur.