Verkeer
Stuur appje
Zoek

In Enschede krijg je meer thuishulp zodra je een procedure start

411832 drug 1961431 1920
Beeld: onbekend

De Enschedese methode voor huishoudelijke hulp is in strijd met de wet. Toch wil minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de werkwijze in de wet verankeren. Voorlopig krijgen cliënten in Enschede pas meer thuishulp als ze een juridische procedure beginnen.

Wie in Enschede aanspraak maakt op huishoudelijke ondersteuning krijgt geen indicatie in een specifiek aantal uren. Het lokale WMO-beleid hanteert een 'schoon en leefbaar huis' als uitgangspunt. Hoeveel uren dat kost is een zaak voor de zorgaanbieder. Zo zijn veel Enschedese cliënten na invoering van nieuw beleid in 2015 behoorlijk gekort op het aantal uren hulp in huis, met alle gevolgen van dien.

Op de vingers getikt

Het louter verstrekken van thuishulp op basis van de begrippen schoon en leefbaar moet afgelopen zijn, blijkt uit een reeks uitspraken van het hoogste rechtsorgaan, dat is de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dat de wet ook voor Enschede geldt werd onlangs benadrukt toen de CRvB de gemeente op de vingers tikte in de zaak van een 76-jarige inwoner.

Het gemeentelijke beleid is daarna niet aangepast, waardoor er sprake is van rechtsongelijkheid. Immers: de Enschedeër uit de rechtszaak krijgt nu een andere behandeling dan de duizenden andere thuishulpcliënten in de stad.

Nieuwe indicatie na bezwaar
René Beunders van de belangenbehartiger Sociaal Hart Enschede heeft nu aangetoond dat wie bereid is juridische stappen te nemen wel een indicatie krijgt die in de wet past. Beunders kreeg een standaardindicatie voor thuishulp louter gebaseerd op schoon en leefbaar , in zijn geval drie uur per week. Hij diende daarop een bezwaarschrift in en vroeg een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank.

Nog voor inhoudelijke behandeling ontving hij een nieuwe beschikking van de gemeente voor vijf uur thuishulp per week. Die is wel gebaseerd op onafhankelijke normen , zegt Beunders. Hij vindt dat het voor iedereen moet gelden. Nu moet je juridische stappen nemen om te krijgen wat je zou moeten krijgen. In een brief zegt het college zeer weinig klachten te hebben gehad van thuishulpcliënten. Beunders: Maar hoeveel oudere, kwetsbare mensen weten dat ze in beroep kunnen of zijn daartoe in staat of bereid?

Minister: doe recht aan uitspraak CRvB

Minister De Jonge wil resultaatgericht indiceren (een schoon en leefbaar huis) in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) verankeren. Daarvoor is een wetswijziging nodig en dat kan twee jaar duren. De Jonge heeft gemeenten aangeschreven dat hij tot die tijd verwacht dat er recht wordt gedaan aan de uitspraken van de CRvB.

Dat betekent in feite indiceren in uren, op basis van onafhankelijke normen. Het college schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de oproep van de minister wordt bestudeerd. Er wordt gekeken naar de wijze waarop Enschede met lopende en nieuwe thuishulpaanvragen omgaat. Na 1 juni komt er meer duidelijkheid.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.