Verkeer
Stuur appje
Zoek

Stadhuis reageert op WMO-actie van Sociaal Hart Enschede en de FNV

443340 download 287
Beeld: onbekend

De huishoudelijkehulpactie van Sociaal Hart Enschede en FNV is drie weken onderweg. Het college verwacht dat wachtlijsten binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Enschede zullen oplopen als cliënten massaal gehoor geven aan deze oproep.

Wilco Louwes | Tubantia

Het is voor het eerst dat er vanuit het stadhuis wordt gereageerd op de WMO-actie van Sociaal Hart Enschede en de FNV. De belangenorganisaties hebben jurist Kevin Wevers en advocate Linda de Widt in de arm genomen en roepen inwoners die ontevreden zijn over (het aantal uren) huishoudelijke hulp die zij ontvangen op om onder hun begeleiding bezwaar aan te tekenen.

Volgens initiatiefnemer René Beunders van Sociaal Hart Enschede loopt de actie voorspoedig, maar worden er pas op langere termijn mededelingen over de aantallen gedaan. De eerste bezwaarschriften zijn volgens Beunders verzonden. Raadslid Sara Nijenhuis (CDA) stelde schriftelijke vragen over de WMO-actie. In haar antwoord stelt het college dat wanneer er massaal gehoor wordt gegeven aan de oproep van de belangenorganisaties, dit gevolgen zal hebben voor de al bestaande wachttijden voor WMO-aanvragen.

Onjuiste informatie
B en W beraden zich naar eigen zeggen nog op een eventuele verheldering van onjuiste informatieverstrekking door Sociaal Hart Enschede richting inwoners. De belangenorganisatie zou volgens het college ten onrechte suggereren dat er sprake is van bezuinigingsbeleid bij ondersteuning in het huishouden. Bovenal wordt de suggestie gewekt dat indien de geïndiceerde uren lager zijn dan wat de zorgaanbieder momenteel inzet om het geïndiceerde resultaat te behalen, het maken van bezwaar de juiste route is.

Op last van de rechter bevatten beschikkingen in Enschede sinds 1 juli niet louter een takenlijstje voor de thuishulp, maar is ook het aantal uren hulp toegevoegd. Dat wordt weergegeven in gemiddelden per jaar. Bij lopende indicaties wordt alleen op verzoek van de cliënt het aantal uren bijgeschreven. Daarmee meent het college al te anticiperen op de oproep van Sociaal Hart Enschede en FNV.

Schoonmaakactie
Volgens René Beunders is de opvatting van het college onjuist. Het college wekt de indruk dat het ons alleen te doen is om het toevoegen van een tijdsduur in de indicaties. Maar het gaat om de normen waarop die indicaties gebaseerd zijn en het ontbreken van onderbouwingen. Onze oproep moet worden gezien als een schoonmaakactie voor mensen die de afgelopen weken, maanden en jaren tekort zijn gekomen. Beunders heeft kennis genomen van de stelling dat wachtlijsten kunnen oplopen door de actie. Dat kunnen ze wel zeggen, maar als de wettelijke termijnen niet worden gehaald kan je een ingebrekestelling opmaken. Het gaat de gemeente alleen maar om geld.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Marije Weterings

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.