Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Enschede

Enschedese politiek gaat weer praten over opvang van asielzoekers

Fence 3585348 1920
Beeld: Pixabay

De opvang van asielzoekers in Enschede komt weer op de politieke agenda. De fracties van VVD, PVV en Burgerbelangen willen dat de gemeenteraad zich uitspreekt in hoeverre de stad bereid is om aan zo'n tijdelijke of langdurige opvang mee te werken.

Dat is de uitkomst van mondelinge vragen die maandagavond door GroenLinks-raadslid Jelle Kort werden gesteld aan burgemeester Onno van Veldhuizen. Kort hekelt de 'maximale vertraging' die de gemeente volgens hem lijkt te hanteren als het om opvang van vluchtelingen gaat. Hij wil dat het college een pro-actieve houding aanneemt.

Zorgvuldige overweging

Van Veldhuizen zegt zich juist aan een eerdere opdracht van de gemeenteraad te houden. Die zegt dat het college zichzelf niet aanmeldt voor vluchtelingenopvang en pas bij een concrete vraag vanuit het Rijk of het Centraal Orgaan opvang Vluchtelingen (COA) teruggaat naar de gemeenteraad. De burgemeester wil dat er - gezien de commotie die de toenmalige aanwijzing van Eschmarkerveld als azc-locatie teweeg heeft gebracht - op tijd en zorgvuldig over het thema wordt gesproken.

Als de vraag komt, dan is het antwoord 'ja'

Door de recente ontwikkelingen in Afghanistan is de druk op de crisisopvang en noodopvang hoog. Hoewel er nog geen concrete vraag bij Enschede ligt, wordt er op bestuursniveau wel nagedacht en gesproken over flexibele opvangvormen, die behalve voor asielzoekers ook geschikt zijn voor studenten of andere inwoners met acute woningnood.

Als er een concrete vraag van hogerhand komt, dan zal het college van Enschede daar vanuit principieel oogpunt 'ja' tegen zeggen, volgens Van Veldhuizen. Hij wil een situatie voorkomen dat er dan nog een discussie ontstaat waarbij alle mogelijk locaties worden afgewezen. "De gezamenlijke uitdaging is om als raad om daar een uitspraak over te doen, ongeacht wat u er van vindt", aldus Van Veldhuizen. "Ik kan me goed voorstellen dat u het gesprek over wil aangaan. Zo niet, wees dan niet verbaasd dat het college met voorstellen komt."

Binnenkort in gesprek

Voor de VVD, PVV en Burgerbelangen, die kritisch tegenover de opvang van asielzoekers staan, zijn de uitspraken van Van Veldhuizen direct een aanleiding om het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daarmee heeft GroenLinks-raadslid Jelle Kort met zijn mondelinge vragen de drie partijen onbedoeld op scherp gezet. Kort zegt met andere fracties in overleg te gaan. "Terwijl andere gemeenten met concrete opties komen denkt Enschede nog te kunnen wachten op een concrete vraag", laat hij in een reactie weten.

42866 te koop
Lees ook
Fel woondebat in Enschede: meer oog voor ‘betaalbare woningen’ en einde aan kamerverbod
Dit artikel is gepubliceerd in samenwerking met RTV Oost
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.