Verkeer
Stuur appje
Zoek
20220307 ITV80 partijgesprekken 0438 crew Niels Veurink CLEAN

Dit was het 1Twente-verkiezingsproject 'Ik teken voor 80!'

Dit is Ik teken voor 80. Het verkiezingsproject dat de rollen omdraait door niet alleen te melden wat de partijen in hun verkiezingsprogramma allemaal aan de stad beloven, maar ook vanuit de belevenis van inwoners te kijken. Wat vinden zij belangrijk en sluiten de politieke ambities daar wel op aan? Dit alles is opgehaald door - onder meer met een mobiele studio - actief de wijken in te gaan en met bewoners te spreken, maar ook door een enquête onder Enschedeërs uit te zetten.

En de Enschedeërs gaven gehoor aan de oproep van 1Twente: maar liefst 750 inwoners vulden de vragenlijst in waarin is gevraagd naar wat volgens hen de belangrijkste thema's zijn in de stad. De respondenten hebben gesproken; afvaloverlast, armoedebeleid, woningbouw, veiligheid en de energietransitie zijn met afstand de meest genoemde onderwerpen waar de nieuwe gemeenteraad mee bezig zouden moeten.

Vijftrapsraket

Tijdens en na het ophalen van de belangrijkste thema's van de stad was het de tijd aan de politiek om op de bevindingen uit de stad te reageren. Dat is gedaan in een vijftrapsraket, waarin de kiezer/inwoner in het proces is meegenomen. En dit is het resultaat:

  • In het Vragenvuurtje zijn alle lijsttrekkers drie minuten lang onderworpen aan een spervuur van ja/nee-vragen. Met daarna ruimte voor enige nuance of uitleg. Gedachte achter het format is dat kijkers de lijstrekkers en hun standpunten snel leren kennen.
  • Voor wie de partijen iets beter wil leren kennen, zijn is de serie Partijgesprekken in het leven geroepen. In deze serie is er ruimte voor uitgebreidere gesprekken met de achttien lijsttrekkers en een kandidaat-raadslid. In ruim een half uur komen verschillende thema’s ter sprake, waarvan minstens één is aangedragen door inwoners via de vragenlijst of de gesprekken in de wijk.
  • In het Slotdebat gaan alle 18 partijen nog één keer met elkaar in discussie over stadsthema’s. In de meer dan twee uur durende uitzending komen negen debatten voorbij.
  • Ook de zogeheten Uitslagenavond is teruggekeerd. Dit jaar is er vanuit het stadhuis van Enschede op alle kanalen live verslag gedaan van de uitslagenavond. Aan tafel met bekende lokale (oud-)politici, live vanuit de stamcafés van politieke partijen én met een innovatief swipescherm waarop de laatste uitslagen van stembureau’s op een interactieve kaart worden becommentarieerd.
  • Ten slotte is er de formatiebrunch. Juist omdat de politieke partijen in de weken voorafgaand aan de verkiezingen elkaar verbaal hebben bevochten, wilde 1Twente ook een moment van samenkomst organiseren. De dag na de verkiezingen is daarvoor het ideale moment. Bijna alle lijsttrekkers van partijen die een zetel behaalden gaven gehoor aan de oproep om de verkiezingsuitslag te bespreken.

Wegwijzer

In de hierboven geplaatste wegwijzer is het verkiezingsproject Ik teken voor 80 nog eens te bekijken. Van begin tot eind, van het ophalen van verkiezingsthema’s onder inwoners tot het bespreken van de politieke toekomst met de nieuwe fractievoorzitters. Bedoeld om de kloof tussen politiek en inwoners een stukje te verkleinen, maar daarvoor is de komende jaren uiteraard ook de inzet van de politici zelf nodig. Aan 1Twente om die ontwikkelingen in de gaten te houden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.