Verkeer
Stuur appje
Zoek

Usseler Es, ooit in beeld voor grootste bedrijvenpark van Enschede, wordt nu ingevuld met kringlooplandbouw

Usseler Es
De Usseler Es, is een prehistorische es met karakteristieke bolling, tussen Enschede en Usselo.
Beeld: GoogleMaps

De prehistorische Usseler Es krijgt een toekomst met 'duurzame landbouw' en natuurontwikkeling. Dat is de uitkomst van gesprekken die de gemeente heeft gevoerd met betrokkenen en belanghebbenden. Een deel van de es tussen Enschede en Usselo, de circa 60 hectare grote karakteristieke bolling, was jarenlang in beeld als bedrijventerrein. Maar aan die plannen maakte de gemeenteraad ruim drie jaar geleden een einde.

Aan het besluit om de Usseler Es - die wordt doorsneden door de A35 en de voormalige N18 - uit de bedrijfsplannen te halen ging een jarenlange strijd vooraf. De gronden werden ooit, nog voor de eeuwwisseling, door de gemeente aangekocht met de bedoeling er een bedrijventerrein te vestigen. Maar mede door de veranderde economische omstandigheden kwam het plan nooit van de grond. Ondertussen zette de Vereniging tot Behoud Usselo en Usseleres (VBU) de strijd door om in ieder geval de bolling van de es te besparen. Uiteindelijk dus met succes.

Kringlooplandbouw

De bedrijfsgronden zijn inmiddels afgewaardeerd tot normale landbouwgrond. Zo waren de gronden waarschijnlijk al in de prehistorie in gebruik. De laatste jaren is es veelal via een erfpachtconstructie gebruikt voor landbouw, meestal maïsteelt. Sinds de bedrijfsbestemming van de gronden is verdwenen, is er werk gemaakt van een toekomstplan voor de Usseler Es.

In het toekomstplan wordt een verschil gemaakt tussen de westkrans en de bolling van de es. Op de westkrans (het gebied tussen de Westerval en de Usseleresweg/Harberinksweg) zijn veel bewoners en ondernemers gevestigd. De 'vrije' gronden in dit gebied worden ingezet voor natuurontwikkeling. Ook worden er nieuwe wandelpaden aangelegd en worden de bestaande wandel- en fietspaden verbeterd.

icon_main_info_white_glyph

Rustplaats van Prins Maurits

Het zogeheten Mauritsbosje op de Usseler Es krijgt straks een speciale functie. Bovenop de es staat een eenzame en kwijnende vlierstruik. Dit zou een rustplaats zijn geweest van Prins Maurits tijdens de tachtigjarige oorlog. In het toekomstplan van de Usseler Es staan er twee nieuwe bomen ingetekend ter hoogte van de vlierstruik en de markeringssteen die na de ruilverkaveling in 1941 is geplaatst. De bomen moeten schaduw bieden, zodat deze plek straks ook voor hedendaagse voorbijgangers een rustpunt is.

De bolling van de Usseler Es krijgt ook in de toekomst een functie voor landbouw. De gemeente Enschede gaat de gronden voor meerdere jaren (2 keer drie jaar of 1 keer zes jaar) verpachten of verhuren. De nieuwe gebruikers van de 3 tot 5 hectare grote percelen komen daarvoor echter alleen in aanmerking als zij zich gaan bezighouden met kringlooplandbouw. Dat betekent dat er zo veel mogelijk aandacht is voor waterbeheer, ecologie en energieproductie, waarbij de verbouwde producten in de directe omgeving geconsumeerd worden.

Bedrijventerrein

Niet de volledige Usseler Es wordt gevrijwaard van nieuwbouw. De zogeheten oostkrans van de es - tussen de Haaksbergerstraat en de A35 - is aangewezen als bedrijventerrein voor bedrijven die elders in de stad niet kunnen uitbreiden. Het gaat om een gebied van zo'n 10 hectare. Deze gronden worden op korte termijn bouwrijp gemaakt.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.