Twente

Mentale gezondheid van jongeren in Twente gaat achteruit: "Corona heeft het verergerd"

Jongeren in Twente zitten minder goed in hun vel dan voor de coronapandemie. Hun mentale gezondheid is er in sommige gevallen zo erg op achteruit gegaan, dat één op de vijf jongeren er de afgelopen twaalf maanden weleens aan heeft gedacht om een einde aan het leven te maken. De coronaperiode heeft de kans op mentale problemen vergroot, blijkt uit een groot onderzoek van de GGD onder bijna achtduizend Twentse jongeren tussen de 12 en 16 jaar.

Jeugdartsen van de GGD merkten eerder al op dat het slechter gaat met de mentale gezondheid van jongeren. Dat wordt onderbouwd met nieuwe cijfers in de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd, die de GGD Twente vandaag publiceert.

Invloed van corona

"We zien dat het aantal jongeren met een verhoogde kans op psychosociale problemen opnieuw is gestegen", zegt Marieke Weernink, onderzoeker bij de GGD Twente. "Dat zijn emotionele problemen, zoals angstig zijn en depressieve gevoelens. En aan de andere kant heb je meer gedragsproblemen, zoals ernstige driftbuien of ernstig opstandig gedrag.

"De coronapandemie, waarin scholen langere tijd dichtzaten en afspreken met vrienden er niet in zat, hakte erin voor veel jongeren. "We zien dat de kans op problemen bij jongeren tijdens de coronapandemie alleen maar is verergerd", zegt Weernink. "Die tendens zagen we ook al voor corona. Dus het is niet zo dat, nu alle coronamaatregelen zijn opgeheven, we verwachten dat het weer beter gaat. Daar is echt meer aandacht voor nodig."

Suïcidale gedachtes

Het aantal jongeren in Twente dat met suïcidale gedachtes is ook toegenomen, blijkt uit het GGD-onderzoek. "We zien in Twente dat één op de vijf jongeren er de laatste twaalf maanden serieus over heeft nagedacht om een einde aan hun leven te maken. Dat is overigens wel gelijk met landelijke gemiddelde", aldus Weernink.

Wat zeggen deze cijfers? "Ik denk dat ze vooral laten zien dat suïcidale gedachtes echt vaak voorkomen bij jongeren. Dat moeten we serieus nemen", zegt Marlie Cerneus, adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD Twente. "Het is ook belangrijk dat je over dit soort gevoelens praat. Dat hoeft niet altijd bij een psychiater of psychiater, dat kan ook bij familie of vrienden."

icon_main_info_white_glyph

113 Zelfmoordpreventie

Zie je het leven niet meer zitten? Of maak je je zorgen over een ander? Bel 0900-0113 of chat via www.113.nl.

Zorgelijke ontwikkeling

Dat de psychosociale gezondheid van jongeren is verslechterd, noemt Cerneus zorgelijk. "We vinden het belangrijk om hier blijvend aandacht aan te besteden. Daar kunnen we allemaal ons steentje aan bijdragen; van familie en vrienden tot school en wij als GGD. Het moet normaal zijn om over je gevoelens te praten.

"Onderzoeker Weernink daarop: "Het hangt vaak samen met andere problemen bij jongeren, zoals gelukkig zijn, een slechtere band met je ouders hebben of veel stress hebben."

icon_main_quote_red_glyph

We vinden het belangrijk om hier blijvend aandacht aan te besteden

Marlie Cerneus, GGD Twente

Positieve punten

Goed nieuws uit het GGD-onderzoek is dat het met kinderen tussen de 0 en 12 jaar in Twente beduidend beter gaat. "92 procent van hen zit lekker in zijn of haar vel", zegt onderzoeker Marieke Weernink. "Kinderen in Twente worden ten opzichte van 2017 minder gepest en ze spelen vaker buiten. Ook drinken ze minder vaak zoete drankjes en juist vaker water of thee.

"En het aantal minderjarige tieners in Twente dat al eens alcohol heeft gehad, daalt ook weer. "We zien dat het percentage tieners dat al eens alcohol heeft gehad, iets is gezakt. Maar er blijft werk aan de winkel, want het is nog niet op het niveau van voor corona", aldus Cerneus.

icon_main_info_white_glyph

Onderzoeken

Voor de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd vulden ruim achtduizend Twentse jongeren uit de klassen 2 en 4 van het reguliere voorgezet onderwijs een vragenlijst in. In totaal deden 38 scholen mee aan het onderzoek. Voor het onderzoek onder kinderen tussen de 0 en 12 jaar vulden ruim elfduizend ouders uit Twente een vragenlijst in. "De respons was enorm", aldus de GGD.

Banner samenwerking 1Twente en RTV Oost

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.