Enschede

Met Stadscampus hoeft afgestudeerde echt niet meer naar Randstad

Ze zetten hoog in, maar voor Jacky Scherens, topman van de Belgische ontwikkelaar LIFE en zijn zakenpartner Marijke van Hees staat het vast. De stadscampus van Enschede in en rond het vroegere ziekenhuis Ariënsplein moet de net afgestudeerde of de jonge ondernemer weerhouden om zijn of haar heil in de Randstad te zoeken.

360234 campus
Bouwvakkers zijn druk bezig in alle spelonken en de grote ruimtes van het vroegere ziekenhuis. Er wordt gebouwd aan een tweede leven voor het kolossale gebouw in het stadshart van Enschede. Op de eerste etage zetelt LIFE, dat in Enschede vaste voet aan wal heeft gezet. Naast het Ariënsplein is LIFE ook een van de grote ontwikkelaars die de Kop van de Boulevard een nieuw aanzien gaat geven de komende jaren. LIFE heeft een ruimte in het zogenaamde gamelab, een verzameling bedrijfjes in de game-sector die elkaars concurrenten zijn maar ook samenwerken bij de ontwikkelingen in hun vakgebied.

Versterken
Op de tafel staat een maquette van het vroegere ziekenhuis, maar dan met de ruimtes en gebouwen zoals ze er straks zullen zijn. Nog niet ingekleurd, maar duidelijk zijn de contouren van de stadscampus. âWat je nu om je heen ziet hier in het gamelab, is zoals het op meerdere plekken in dit fantastische gebouw zou moeten wordenâ, zegt Scherens. Hij snapt de scepsis bij mensen als hij vertelt dat concurrerende bedrijven op elkaars lip zitten. âJuist doordat ze hier bij elkaar zitten, versterken ze elkaar. Ze maken gebruik van kennis en kunde hier. En kunnen, samen met de ontwikkelaars en studenten van Saxion, ROC en andere opleidingen, specifieke vragen uit de markt neerleggen bij de opleiders.â

Veel kennis
Naast de gamingindustrie zien de ontwikkelaars van LIFE ook grote kansen voor E-health, Robotica, mechatronica en 3d-printing. Innovatieve technologieën waarvoor veel kennis aanwezig is in Twente. âHet zijn bij uitstek vakgebieden die de Agenda van Twente van een forse impuls moeten voorzienâ, zegt Marijke van Hees. Het vroegere raadslid en wethouder voor de PvdA in Enschede weet waar ze over praat. Zij is de vrouw met de contacten in bestuurlijk Twente en daarbuiten. âIk weet dat wat we hier doen met meer dan serieuze belangstelling gevolgd wordt door Twentse gemeenten. Het is ook geen puur Enschedees feestje, maar een ontwikkeling die voor Twente van cruciaal belang is om goede mensen te behouden voor onze regio.â

E-health
E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health in staat om regie te nemen over hun gezondheid. Volgens Scherens lijkt de blauwdruk daarvoor in Enschede te liggen. âKijk om je heen hier. We zitten met Saxion, ROC, het MST en de UT zo dicht bij elkaar, er is zoveel kennis en er zijn zoveel verbanden, daar moeten we samen iets moois van maken. En E-health kan daarbij een van de pijlers zijn in deze stadscampus.â

LIFE is daarbij de animator en ontwikkelaar, maar de exacte invulling is niet aan LIFE, vinden Scherens en Van Hees. âWe zijn geen makelaar die als voornaamste belang heeft om vierkante meters te vullen. Natuurlijk is het evident dat we de ruimte die we tot onze beschikking hebben optimaal benutten, maar niet ten koste van onze filosofie.â

Behouden
âMatching, sharing en learningâ zijn daarbij de speerpunten. âDe Twentse economie heeft een versterking van Enschede als centrum nodig om voldoende aantrekkelijk te zijn en blijven voor jong opgeleiden en bedrijven. En dat kan alleen als studeren, wonen, werken, recreëren, openbaar vervoer, uitstraling, horeca en de sfeer van een stad op elkaar zijn afgestemd. Als je jong talent al ruim twee jaar in hun eigen omgeving verweven laat zijn met de stad, de bedrijven en alles wat we hier doen, dan is het helemaal niet meer nodig om Twente te verlaten voor de Randstadâ, zegt Van Hees.

De verdere invulling van de stadscampus zal op thema vorm gaan krijgen, verwachten de twee. Onderwijs en bedrijvigheid gaan samenkomen met vooruitstrevende technologieën. âMaar men moet niet vergeten dat hier een totaalconcept komt waar sport, recreatie, horeca en genieten ook een belangrijke plaats gaan krijgen. We hebben straks een ingang waar iedereen naar binnen komt en op de centrale pleinen ontmoeten de mensen elkaar. Dat past in onze visie.â

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - Foto: Reinier van Willigen
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.