Enschede

Wethouder Enschede passeert gemeenteraad met afvalcontract Twence: 'Dit is minachtend'

Financieel wethouder June Nods heeft zich de woede van oppositiepartijen in de Enschedese gemeenteraad op de hals gehaald. Vandaag, tijdens de aandeelhoudersvergadering van Twence, zal ze instemmen met een nieuw afvalcontract. Echter heeft de gemeenteraad daar nog geen goedkeuring voor verleend.

Twence Henkten Harkel
De afvalverbrandingscentrale van Twence in Hengelo © Henk ten Harkel

Die goedkeuring had er afgelopen maandag moeten komen in een digitale raadsvergadering. Echter, omdat een deel van de stukken onder geheimhouding ligt, kon het voorstel niet openbaar worden behandeld en dus ook niet in stemming worden gebracht.

Enschede wil geen 'figuur slaan'

Waarnemend burgemeester Theo Bovens waarschuwde maandag al dat de gemeente zonder een uitspraak van de gemeenteraad 'een figuur dreigt te slaan' bij de aandeelhoudersvergadering van vandaag. Namens veertien Twentse en één Achterhoekse gemeente spreken wethouders over een nieuw leverings- en verwerkingscontract met Twence.

Het belooft een verhitte discussie te worden, omdat onder meer Almelo, Oldenzaal, Twenterand en Rijssen-Holten problemen hebben met de nieuwe conceptdeal. Met name de gestegen verwerkingstarieven voor restafval zijn een heikel punt, omdat sommige gemeenten sterk in twijfel trekken of deze wel marktconform zijn.

Nog geen raadsbesluit

In Enschede lijkt een meerderheid van de gemeenteraad, namelijk de coalitiepartijen, ook te pleiten voor het nieuwe contract. Uitgesproken is die steun nog niet, omdat het conceptcontract (dat al bijna 8 maanden bekend is) niet in stemming is gebracht.

Donderdagochtend heeft wethouder June Nods, die namens Enschede de vergadering bijwoont, de gemeenteraad per e-mail laten weten dat zij zal instemmen met het conceptcontract. 'Het college komt tot dit besluit gelet op de uitkomst van de bespreking in de stedelijke commissie van 15 november. In die vergadering heeft een meerderheid van de gemeenteraad steun voor het voorstel uitgesproken.'

Dat er vanuit de gemeenteraad twee wijzigingsvoorstellen zouden worden ingediend, doet daar volgens de wethouder niets aan af.

'Ondemocratisch'

De e-mail is slecht gevallen bij oppositiepartijen CDA, SP, PVV, EnschedeAnders, DPE en Groep Versteeg. De wethouder is volgens hen 'een rode lijn' overgegaan. 'Wij ervaren uw huidige werkwijze als ondemocratisch en minachtend naar de wens van een deel van de gemeenteraad', aldus de raadsleden.

De woede zit hem onder meer in het feit dat de wethouder sinds de raadsvergadering van afgelopen maandag geen poging heeft ondernomen om nog voor de aandeelhoudersvergadering het stuk in beslotenheid te bespreken.

Verantwoording afleggen

Dat de wijzigingsvoorstellen de inhoud van het conceptcontract niet veranderen, bestrijden de oppositiepartijen. Er ligt onder meer een voorstel om de mogelijkheid open te houden om tijdens het vijf jaar durende contract over te gaan tot andere verwerkingsmogelijkheden. Daarbij valt te denken aan nascheiding van afval. 'De gemeenteraad moet de kans krijgen zich uit te spreken', aldus de raadsleden in de brandbrief.

Met een dringend verzoek vragen zij wethouder June Nods om geen onomkeerbare besluiten te nemen totdat het uitgestelde debat alsnog is gevoerd. De zes partijen geven in de brief aan dat zij de wethouder tot verantwoording zullen roepen. Dit kan een interpellatiedebat betekenen, maar zou ook tot een motie van afkeuring kunnen leiden.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.