Enschede

Groen licht voor vliegveldplan in Enschede, maar minder vaak racen en vuurwerk

Twaalf grootschalige evenementen per jaar en tal van kleinere randactiviteiten. Ondernemer Jan van Eck kan verder met zijn plannen op de voormalige vliegbasis. Maandagavond gaf de gemeenteraad groen licht voor het bestemmingsplan voor Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE). Maar die toestemming kwam er niet zonder slag of stoot. De ondernemer wordt met een aantal extra beperkingen geconfronteerd, met name in het gebruik van vuurwerk en race-activiteiten.

Stemming vliegveldplan 20211129
De stemming over Vliegveld Twenthe Evenemententerrein, een ruime meerderheid van 27 raadsleden stemde voor het bestemmingsplan voor ondernemer Jan van Eck.

Een ruime meerderheid van de raad besloot om vuurwerkshows bij slechts vier van de twaalf grootschalige evenementendagen toe te staan. Ook is besloten dat er op maximaal 30 dagen per jaar evenementen mogen plaatshebben waarbij voertuigen met verbrandingsmotoren worden gebruikt. Op slechts zes dagen per jaar mag het gaan om racen, driften of slippen. De beperkingen zijn aanvullend op de maximum 'racetijd' voor auto's, vrachtwagens en motoren van 400 uur per jaar.

Twijfelende fracties overstag

Andere belangrijke aanvullingen omvatten een verplichte 'groene zone' van vijf meter rondom het 50 hectare grote evenemententerrein en het expliciet vastleggen van de afgesproken geluidsnormen voor de komende 20 jaar. Met deze wijzigingen overwonnen coalitiepartijen D66 en PvdA hun twijfels. Ook het CDA, dat zich afgelopen periode zeer kritisch toonde, ging overstag. "Er zijn veel compromissen gemaakt. Niet alles is overgenomen, maar we moeten nu het algemeen belang afwegen", aldus CDA-raadslid Ton ten Vergert. De gemeenteraad stond onder enige tijdsdruk, omdat het voorstel voor 1 december goedgekeurd zou moeten worden om geen extra kosten te hoeven maken.

'Zonder last of ruggespraak'

GroenLinks, SP, PVV, EnschedeAnders en Groep Versteeg stemden tegen het vliegveldplan. De partijen maken zich vooral zorgen over nadelige gevolgen en mogelijke overlast van de activiteiten op en rond De Strip. Ee aantal van hun voorstellen om de teugels nog strakker aan te trekken werden niet gesteund. Ook hekelen zij het stopzetten van de gesprekken met de initiatiefnemer, omwonenden en belangenorganisaties om tot eventuele compromissen te komen.

Opvallend was dat één raadslid van coalitiepartij D66 tegenstemde. In een stemverklaring maakte Margarita Jeliazkova duidelijk waarom ze afweek van haar partij- en coalitiegenoten. "We zijn als raad in een tunnelvisie beland", aldus Jeliazkova. Ze noemt het vliegveldplan 'een plan van het verleden', waarin het 'nutteloos verstoken van brandstof' en het knallen met vuurwerk voor de keuzes voor het klimaat. "Zonder last of ruggespraak. Ik stem tegen."

icon_main_info_white_glyph

Motie van afkeuring

Volgens oppositiepartijen en belangenorganisaties ging het om 'participatiegesprekken' om tot compromissen te komen over de mogelijkheden op het evenemententerrein. Volgens het college en enkele coalitiefracties was er gewoon sprake van vrijblijvende gesprekken om te kijken of VTE en belanghebbenden dichter tot elkaar konden komen. Hoe dan ook: de PVV, EnschedeAnders en Groep Versteeg hekelen het 'halsstarrig' afhouden van nieuwe gesprekken van wethouder Jeroen Diepemaat zodanig, dat hij een motie van afkeuring op zijn broek kreeg. De motie werd niet gesteund door andere partijen. Er was zelf kritiek. "Ik vind dat we in deze raad te makkelijk strooien met moties van afkeuring, los van wat je van de inhoud vindt", aldus PvdA-raadslid Deniz Dönmez.

Rechtszaak onvermijdelijk

Hoewel er enkele concessies zijn gedaan, komt het vliegveldplan nog niet tegemoet aan de wensen van enkele omwonenden en belangenorganisaties zoals Stichting Lonnekerberg, Stichting Lonneker Land en Landschap Overijssel. Het ligt gezien eerdere uitspraken voor de hand dat bezwaarmakers naar de hoogste bestuursrechter zullen stappen. De Raad van State zal zo'n zaak naar verwachting binnen een half jaar behandelen.

Banner samenwerking 1Twente en RTV OostHeb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.