Verkeer
Stuur appje
Zoek
Wim Albers over de relatie tussen filosofie en statistiek
Wim Albers over de relatie tussen filosofie en statistiek
Evenement
Wim Albers over de relatie tussen filosofie en statistiek
Filosofiecafé Twente

Veertig jaar geleden koos Wim Albers, emeritus-hoogleraar Statistiek en Kansrekening aan de Universiteit Twente, ‘De Ongrijpbare Zekerheid’ als titel voor zijn oratie. Het lijkt er niet echt op dat we sindsdien meer grip gekregen hebben. Alle reden dus om hierover te filosoferen. Daarbij gaat het onder meer over de vraag wat toeval is en wat er misgaat bij het gebruik van statistieken in politiek en media.

Enschede
t/m 21 jan
14:00

Nog veel eerder, in 1724, precies drie eeuwen geleden dus, werd Immanuel Kant geboren. Een feestelijke en gepaste aanleiding om enkele van zijn beroemde vragen hier als uitgangspunt te gebruiken. Bij ‘wat kan ik weten’ stuiten we dan prompt op het toeval. Is dat wel echt ‘kan-niet-weten’, of toch soms/vaak/altijd ‘nog-niet-weten’? En hoe zit het met toeval versus wonder, dus met het ‘kan-niet-waar-zijn’? Met ‘wat moet ik doen’ belanden we vervolgens bij wat er misgaat bij het toepassen van mijn prachtige vak. Ethische kwesties dus: wat moet/mag/kan een statisticus zoal doen om ‘Fakes from Figures’ te vermijden? Aan de hand van wat tegen-intuïtieve puzzels voert Albers langs wat populaire valkuilen. Zo ‘mag ik hopen’ met het verhaal toch voor wat Verlichting zal zorgen.

Prof. dr. W. (Wim) Albers (1949) was van 1984 tot 1988 hoogleraar Statistiek bij de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de toenmalige Rijksuniversiteit Limburg. Aansluitend was hij tot zijn emeritaat in 2012 hoogleraar Statistiek en Kansrekening bij de (sub)faculteit Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente. Door de jaren heen richtte zijn onderzoek zich op het ontwikkelen van nieuwe wiskundige methoden voor een breed scala aan onderzoeksgebieden (medisch, psychometrisch, technometrisch, verzekeringswiskundig, etc.). Ook het geven en ontwikkelen van onderwijs vormde een veelzijdige en afwisselende taak: voor bijna alle soorten studenten is het zinvol om iets (en vaak ook nog wel wat meer …) van statistiek te begrijpen. Daarnaast was er permanente aandacht voor de impact van statistiek, wat bijvoorbeeld tot uiting kwam in een jarenlange betrokkenheid bij het Studium Generale-programma van de Universiteit Twente.

Een kaartje kunt u kopen aan de zaal, maar alléén met een pinpas. Ook kunt u vooraf reserveren door uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop de lezing wordt gehouden € 12,50 over te maken op IBAN-nummer NL91 RABO 0198 2534 19 t.n.v. Filosofiecafé Twente onder vermelding van ‘lezing Albers’. De zaal gaat om 13.45 uur open.

wanneer?

21 januari 14:00

waar?

prijs

Regulier € 12,50 Studenten € 5,-