Enschede

Aantal uitgeprocedeerden met bed-bad-brood neemt af in Enschede

Het aantal uitgeprocedeerden dat wordt opgevangen in Enschede neemt af. Het voormalige Wegenerpand blijft langer open voor deze bed-, bad-, broodvoorziening.

414825 oudetubantiapand
De gemeente Enschede vangt op dit moment nog zes uitgeprocedeerde vluchtelingen op aan de Getfertsingel in het licht van de bed-, bad- en broodregeling. Dat heeft een woordvoerster van de gemeente laten weten. Het laatste half jaar zijn er drie mensen vertrokken uit het pand waar tot een paar jaar geleden De Twentsche Courant Tubantia was gevestigd.

Twee van de vluchtelingen die tot voor kort onderdak kregen in het oude Wegenergebouw hebben een al dan niet tijdelijke verblijfsvergunning gekregen. Een derde uitgeprocedeerde heeft volgens de gemeente recht op verblijf in een asielzoekerscentrum vanwege een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden.

Maatwerk

De zes uitgeprocedeerde vluchtelingen die nu nog aan de singel worden opgevangen, kunnen daar langer blijven dan voorzien. Eind december 2018 kondigde de gemeente Enschede nog aan, dat waarschijnlijk met ingang van 1 juli zou worden uitgezien naar een ander, mogelijk goedkoper onderkomen in de stad voor de opvang.

De beoogde verhuizing had ook te maken met de toekomstige plannen met het voormalige Wegenerpand. De gemeente heeft nu echter laten weten dat het gebouw aan de Getfertsingel langer beschikbaar kan blijven voor de opvang. De noodzaak van een ander pand is daardoor komen te vervallen.

Verandering
De gemeente heeft de organisatie rond de bed-, bad-, broodopvang per 1 januari 2019 veranderd. Zo worden de vluchtelingen nu begeleid door Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON). Eerder gebeurde dat door het Leger des Heils.

Met de uitgeprocedeerden wordt nu via maatwerk bekeken wat hun toekomstperspectief is. Het is mogelijk dat zij alsnog in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning of dat wordt gewerkt aan een vrijwillig vertrek uit Nederland. Het is uiteindelijk de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid die een besluit neemt over een rechtmatig verblijf of vertrek uit Nederland. De vluchtelingen verblijven in veel gevallen al vele jaren in ons land.

Goedkoper
Enschede heeft de kosten voor de opvang flink omlaag weten te brengen, zo meldde de gemeente in de december 2018. Het college kwam daarmee tegemoet aan de wens van de gemeenteraad. Door een tegemoetkoming van de rijksoverheid van een ton en een besparing van 80.000 euro op de begeleiding en activering (dagbesteding), is Enschede dit jaar circa 120.000 euro kwijt aan de opvang. In 2018 was dat nog zo'n 300.000 euro.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Carlo ter Ellen

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.