Hengelo

Afvaltarief in Hengelo met 15 euro omhoog in 2021

Inwoners van Hengelo zijn volgend jaar meer geld kwijt aan de afvalstoffenheffing. Het afvaltarief gaat in 2021 omhoog met 15,00 euro. De belangrijkste oorzaken zijn hogere verwerkingstarieven van afvalstromen, zoals verpakkingen, de inzamelingskosten en transportkosten van afval. Daarnaast lopen de opbrengsten van grondstoffen als oud papier en plastic sterk terug. Hierdoor is een stijging van de tarieven onafwendbaar.Â

"Het college betreurt dat", zegt wethouder Bas van Wakeren: "We zien in Hengelo dat mensen over het algemeen hun afval heel netjes scheiden. Elk jaar wordt er minder restafval geproduceerd, maar door factoren waar de gemeente geen of amper invloed op heeft, zien we ons genoodzaakt het tarief te verhogen. Hengelo is zeker niet de enige gemeente waar we dit zien."

Stijgende afvalstoffenbelasting

Van Wakeren vindt de stijging zuur voor de inwoners noemt het bedrag van 15 euro fors. De komende tijd gaan we nog heel goed kijken of we de kosten en daarmee de tarieven nog kunnen verlagen". Of dat de wethouder gaat lukken, is nog maar de vraag, aangezien de kosten voor het verwerken van afval en inkomsten uit afvalstromen onvoorspelbaar zijn. Dit komt onder meer door rijksoverheidsmaatregelen, zoals de stijgende afvalstoffenbelasting op de verbranding van restafval. Deze bedraagt inmiddels ⬠32,63 per ton. Ook stellen verwerkers steeds strengere kwaliteitseisen. Aangeleverde verpakkingen mogen niet of nauwelijks vervuild zijn met bijvoorbeeld restafval. Is dat wel het geval, dan is het onbruikbaar als grondstof en gaat het dus de verbrandingsoven in.Â

Kostendekkend

De afvalbegroting is in Hengelo kostendekkend. De gemeente mag dus geen âwinstâ maken op het afvalbeleid. Voor een sluitende begroting is in 2021 zo'n 8,12 miljoen euro aan opbrengsten afvalstoffenheffing noodzakelijk, schrijft de gemeente. Hoe de verdeling van de verhoging van het afvaltarief doorgevoerd gaat worden, dat is nog onduidelijk. De definitieve tarieven worden in november bekend gemaakt.

Vast tarief

Het college stelt wel voor om het vaste tarief het meest te verhogen en het variabele deel slechts iets te laten stijgen. Het vaste tarief gaat dan van 155,76 euro in 2020 naar 168,36 euro in 2021. Het variabele tarief voor de verzamelcontainer grijs gaat van 1,20 in 2020 naar 1,30 per klik in 2021. De gemiddelde afvalstoffenheffing stijgt dan per huishouden van 195,36 euro in 2020 naar 210,36 euro in 2021.

Plaagdierbestrijding

De kosten voor plaagdierbestrijding zullen in 2021 niet meer uit de afvalbegroting worden gehaald. Jaarlijks kost dat de gemeente 173.000 euro. Die komen voortaan ten laste van Milieubeheer. De reden die de gemeente hiervoor opgeeft is dat de conclusie is getrokken dat overlast van ratten en aanverwante plaagdieren niet direct aan huishoudelijk afval te wijten valt.
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.