Video

Nieuwe kazerne Glanerbrug krijgt drone-platform

In Glanerbrug - op de hoek van de Heidevlinder en de Gronausestraat - wordt een nieuwe brandweerkazerne gebouwd. Als eerste in Nederland wordt die voorzien van een platform waar 24/7 een drone paraat staat. Oplevering is in oktober, per november wordt de nieuwe kazerne in gebruik genomen.

Modernisering van de oude Kazerne aan de Tolstraat was niet mogelijk. De nieuwe biedt straks, behalve dat drone-platform, ook de mogelijkheid om schoon te werken. Daarbij is de nieuwbouw bijna energieneutraal.

Droneteam“We gaan werken met een drone-team”, stelde projectleider Mark Bokdam in 1Twente Vandaag. Dat team bestaat uit drie mensen die, als er een grote brand uitbreekt, de drone van stal halen. “Die maakt beelden vanuit de lucht, zodat we heel gericht onze inzet kunnen doen. Extra ogen in de rug. De volgende stap is dat de drone als een verkennende eenheid alvast vooruit wordt gestuurd, in het bijzonder naar locaties die verder weg zijn. Denk aan een brand in het Aamsveen. Dan kunnen we alvast zien waar de brand is, hoe groot hij is, hoe we er kunnen komen.”

De samenwerking met de Gronause brandweer, die al bestaat, wordt geïntensiveerd. Ook daar komt een drone-platform, maar autospuiten kunnen ook over en weer branden komen bestrijden, als dat dichterbij of dringend is.

Vijf keer per week
De Glanerbrugse kazerne wordt bemand door vrijwillige brandweerlieden. Om die beter te kunnen faciliteren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de bezetting overdag beter wordt, zijn er straks zes flexwerkplekken. “We hebben aardig wat zzp’ers en mensen die overdag werken. Als ze dat hier kunnen doen, zijn ze sneller beschikbaar op het moment dat er uitgerukt moet worden.”

De buren van de nieuwe kazerne waren in maart al uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, maar die kon in verband met corona niet doorgaan. Met zo’n vijf keren per week waarop de brandweer uitrukt, zal het even wennen zijn. Na de oplevering in oktober, zal de kazerne vanaf november operationeel zijn. “Dan organiseren we ook iets voor de buurt.”