Lezen

Kwast

Kwast WIESNEUS
Beeld: Illustraties Wiesneus 2023 Thijn Post, Anneke Bloema, Natascha Stenvert

Titel: Kwast-Kwas Groep 1-5


Een verhaal over een kat die kwast heet

’n vertelsel oaver ne kat den kwas het

Kwast

Kwast löp oaver ‘n raand van de schutting. Heanig geet zien rooien stet met et witte puuntje van links noar rechts. Poot veur poot wiebelt he op et smalle randje. Vanachter et raam kik Vince noar den kater.

Et is vriejdagmiddag: mamma is an ’t weark. Robin hef ‘n keenderfeesje en pappa döt Fenne in berre. Dee möt ‘s middaags nog sloapen. Vince hangt oondersteboaven op de baank. Hij verveelt zich.

Doar is pappa. ‘Wat is der, jochie?’ Vince wiebelt met ziene bene in de loch. 'Ik heb niks te doon.’

Effen deankt pappa noa en dan dreit hee zich umme. Hee hurkt veur de knutselkaste. ‘Kom, wiej goat vearven!’ Oet de kaste haalt pappa de deuze met kwaste, bekskes en de vearf. Vince hef intussen ne rol pepier veunden. Samen loopt ze met de aarme vol grei noar ‘n tuin.

Op et grös rolt hee et pepier oet. Op de heuke leg hee steentjes. Zo blif et good liggen. Op de tegels zet he de bekskes met vearf op de riej. Rood, blauw, greun en gel. Elk bekske hef zien eagen kwaste, dan komt de kluren nich duur mekaar. Good idee van pappa!

‘Doo’j wal nen schort vuur?’ röp pappa. Hee döt water in ’n köpke.

‘Ik trek mien T-shirt wal oet,’ röp Vince wierum. In allenig ziene kotte bokse pakt he ziene kwaste en buugt zich oaver et papier. Hee schildert nen auto. Ne blauwe loch. Doaroonder grös en boavenan, in ‘n hook, ‘n zunneke. Et wördt ‘n prachtig schilderiej.

‘As ‘t kloar is, möt et op miene kamer hangen. Mag dat?’ Pappa knikt.

Röstig vearft Vince der nog ne rooie katte biej. Kiek, dee lik precies op Kwast! Dee oondertussen op nen tuinstool ne mooie oetkiekpost hef veunden. Hee snort en kik wat Vince allemoal döt.

Dan laandt der achter in ‘n tuin ‘n roodbörsje. Kwast spitst ziene oren en loert met gleensternde ogen noar et beesje. Hee mauwt en grauwt wat en spreenk van zien stool. Oaver et grös sprint den kater noar et veugelke en rent met ziene grote kattenpeute oaver et keunsweark van Vince.

‘Kwast! Lilleke katte, wat doo’j noe!’ röp Vince kwoad.

Zien mooie schilderiej, helemaol verpest duur Kwast! Troanen rolt oaver ziene wangen.

Pappa kump op et geschreeuw of. ‘Wat is der? Hef Kwast oe krabd?’ Hee döt twee passen noar achter en kik nog es noar et pepier. ‘O nee, ik zee et al: hee hef oe hölpen!’

Oaver et pepier verspreid stoat kattenpeute: blauw, gel, rood. Mar ok peers, roze en oranje.

Vince veg ziene troanen vot, knippert wat en kik verwoonderd noar zien schilderiej. Met al dee kluren dee Vince har hef Kwast nóg meer kluren toverd!

Kwast, zien eagen kater Kwast is nen kunstenaar!

Et roodbörsje vlög met gemak noar nen hogeren tak en de kater dreit zich um. Vince löp op em too, hee is nich meer kwoad. Hee is greuts!

umzat noar et Twents – Alie van der Veer, Kreenk vuur de Twentse Sproak

Oorsproonkelik schreaven in 't Dreants duur: Arja Olthof

Umzet duur: Alie van der Veer, Kreenk vuur de Twentse Sproak