Enschede

Toch woningbouw op Roombekerveld in Enschede

De gemeente Enschede sluit een overeenkomst met ontwikkelaar Ter Steege Onroerend uit Rijssen om het Roombekerveld alsnog te ontwikkelen.

402384 Roombekerveld
Op de plek van het nu nog onbebouwde Roombekerveld, ten noorden van de wijk Roombeek, moeten 27 woningen komen. Die moeten de jaren geleden in dit gebied geplande maar nooit gerealiseerde appartementen en bedrijventerrein vervangen. Dat meldt het stadsbestuur in de besluitenlijst.

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken gaat de gemeente een exploitatieovereenkomst aan met ontwikkelaar Ter Steege Onroerend uit Rijssen. Die overeenkomst, waarmee de gemeenteraad nog moet instemmen, volgt op de transactie die Enschede in 2005 afsloot met Ter Steege. De gemeente kwam toen tot een grondovereenkomst met het bedrijf, dat woningen, appartementen en een bedrijventerrein zou ontwikkelen.

Ter Steege heeft nu een herontwikkeling voor ogen met de 27 grondgebonden woningen. De ontwikkelaar heeft daartoe een ruimtelijk plan opgesteld. De omvorming naar woningbouw maakt het al jaren onbebouwde Roombekerveld aantrekkelijker, verwacht de gemeente. Door de beoogde herontwikkeling verdwijnt de bedrijven- en appartementenbestemming. Op de eerste verdieping van het bedrijfspand Roombekerveld 41 zal een tweetal grotere woonappartementen worden gerealiseerd.

Grondverkoop
Om de herontwikkeling mogelijk te maken verkoopt de gemeente Enschede een perceel grond. Die transactie leidt tot een meeropbrengst van circa 162.000 euro voor de gemeente Enschede. De financiële afspraken die de gemeente met Ter Steege heeft gemaakt voorzien vooral in verplichtingen voor de ontwikkelaar. Zo verhaalt Enschede de gemeentelijke plan- en bestemmingskosten op hem, brengt de gemeente een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling in rekening en legt Ter Steege voor eigen rekening en risico de openbare ruimte aan. Daarnaast komt eventuele planschade op het bord van Ter Steege.

De in het noorden van Enschede actuele waterproblematiek resulteert in een beheer- en onderhoudsverplichting voor Ter Steege gedurende vijf jaar na oplevering van het woningbouwproject.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Google Streetview