RMC-Twente

Het Regionaal Media Centrum Twente, afgekort RMC-Twente, is de streekomroep voor Twente. Zij verricht haar publieke werkzaamheden onder de naam 1Twente.

Streekomroepen

Een streekomroep verzorgt in een regio een lokaal toereikend media-aanbod. Daarbij zijn twee varianten mogelijk:

  1. Per regio beschikt één media-instelling over een aanwijzing van het Commissariaat voor de Media.
  2. Per regio beschikken meerdere media-instellingen over een aanwijzing van het Commissariaat waarbij sprake is van een samenwerkingsverband waarbij gezamenlijk invulling wordt gegeven aan het media-aanbod in de regio.

Het RMC-Twente behoort tot de tweede groep streekomroepen.


Beleid OLON/NLPO

Media-instellingen kunnen door het Commissariaat worden aangewezen voor het verzorgen van het media-aanbod in één of meer gemeenten.

De overkoepelende Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON/NLPO) heeft de ambitie om middels de vorming van streekomroepen te werken aan schaalvergroting en professionalisering van de media-instellingen om deze slagkrachtiger en toekomstbestendiger te maken. Het is de inschatting van de OLON/NLPO dat 50 tot 100 streekomroepen zullen ontstaan, als fusieorganisaties of als samenwerkingsverbanden.